Makipag-alam

Filipino: Huwebes, Sabado, Linggo (13:00 – 17:00)
Sarado:Tuwing Lunes, Dis.. 29 - Enero. 3, at sa pangalawang Linggo ng Pebrero at Agosto.
- Makipag-alam

Tungkol sa NIC

Aklatan

RSS Disaster Information

★Disaster Prevention Manual
Base sa mga resulta ng survey na ginanap upang suriin ang kaalaman ng mga - Download!

Our Services

Pagsasama-sama para sa pandaigdigang (みなと国際交流のつどい)

Pagsasama-sama para sa pandaigdigang Pakikipag-ugnayan sa Minato ★☆★☆★☆★☆★ program ★☆★☆★☆★☆★ Horror House、Quiz Game tungkol sa mga pag-iingat sa oras ng sakuna, [Read More]

NIC Japanese Class para sa mga Bata (子ども日本語教室)

Sa NIC ay mayroon ding Japanese classes para sa mga bata. Ituturo rito ang wikang Japanese na magagamit sa paaralan at araw-araw na pamumuhay. Ang mga maaaring mag-apply ay mga batang mula unang taon [Read More]

NIC Nihongo no Kai (NIC日本語の会)

Ang Nagoya International Center ay magsasagawa ng “NIC Nihongo no Kai” para sa mga nasa hustong gulang na gustong matuto ng wikang Hapon. [Read More]

Story Book Time Para sa mga Bata (外国語で楽しむ絵本の会)

Hali na at makibahagi sa saya sa Nagoya International Center 3F Library & making sa mga banyagang mga boluntaryo habang sila ay pipili ng libro sa kanilang mga katutubong wika mula sa malawak na [Read More]

Around Nagoya

Tagisan sa Sumo sa Nagoya(大相撲名古屋場所)

Ang tradisyunal at pambansang isport ng bansang Hapones ay darating sa Nagoya. Magkakaroon ng 6 na tournament sa loob ng 1 taon at sa Hulyo ay [Read More]

Ukai (鵜飼)

Panahon para sa Ukai o korbehon ng pangingisda ay mag sisimula ng tag araw(summer) at mag papatuloy hanggang kalagitnaan ng Oktubre. [Read More]

Nagoya Oktoberfest(ナゴヤ・オクトーバーフェスト)

Maaring alam nyo na, na ang Oktoberfest ay pinakamalaking beer festibal sa buong mundo na ginaganap sa Munich,Germany tuwing tag lagas. [Read More]

Bulaklak sa Hunyo(6月の花)

Arakogawa-Koen Garden Plaza Lavender Fair (Minato-ku, Nagoya)、Shonai Ryokuchi Green Plaza “Hana Shobu Matsuri” (Nishi-ku, Nagoya)- Katahara [Read More]

Out & About

Summer Events para sa mga bata.(夏休み子ども向けイベント特集)

Summer Events para sa mga bata.(夏休み子ども向けイベント特集)

Summer Night Aquarium, City pools, Disney on Ice, The Children's Theater Tour, Electricity Museum [Read More]

World Cosplay Summit 2014  世界コスプレサミット 2014

World Cosplay Summit 2014  世界コスプレサミット 2014

Ang mga Costume players (cosplayers) mula sa 22 bansa ay magtitipon-tipon suot [Read More]

Eksibit (展覧会)

Eksibit (展覧会)

Keitai Bijutsu – Ang pag-andar at ang kagandahan ng portableng kagamitan, [Read More]

Tagisan sa Sumo sa Nagoya(大相撲名古屋場所)

Tagisan sa Sumo sa Nagoya(大相撲名古屋場所)

Ang tradisyunal at pambansang isport ng bansang Hapones ay darating sa Nagoya. [Read More]

Impormasyon para sa mga Dayuhan