Makipag-alam

Filipino: Huwebes, Sabado, Linggo (13:00 – 17:00)
Sarado:Tuwing Lunes, Dis.. 29 - Enero. 3, at sa pangalawang Linggo ng Pebrero at Agosto.
- Makipag-alam

Tungkol sa NIC

Aklatan

RSS Disaster Information

★Disaster Prevention Manual
Base sa mga resulta ng survey na ginanap upang suriin ang kaalaman ng mga - Download!

Our Services

NIC Japanese Class para sa mga Bata (子ども日本語教室)

Sa NIC ay mayroon ding Japanese classes para sa mga bata. Ituturo rito ang wikang Japanese na magagamit sa paaralan at araw-araw na pamumuhay. Ang mga maaaring mag-apply ay mga batang mula unang taon [Read More]

NIC Nihongo no Kai (NIC日本語の会)

Ang Nagoya International Center ay magsasagawa ng “NIC Nihongo no Kai” para sa mga nasa hustong gulang na gustong matuto ng wikang Hapon. [Read More]

Story Book Time Para sa mga Bata (外国語で楽しむ絵本の会)

Hali na at makibahagi sa saya sa Nagoya International Center 3F Library & making sa mga banyagang mga boluntaryo habang sila ay pipili ng libro sa kanilang mga katutubong wika mula sa malawak na [Read More]

Libreng Income Tax Consultation (外国人のための無料税務相談)

Para sa mga dayuhang gustong kumunsulta ng tax return may libreng consultation na gaganapin sa Nagoya International Center. Ngunit limitado lamang ang mga tao para sa konsultasyon tumawag lamang po [Read More]

Around Nagoya

Bulaklak na Wisteria(藤の花)

Ang bulaklak na Fuji ay namumulaklak sa katapusan ng Abril at simula ng Mayo. Pag lahat ay namumulaklak na mabibighani tayo sa ganda at halimuyak [Read More]

Cycling course(サイクリングコース)

Mga Cycling Course o Road sa Nagoya at Nagakute. [Read More]

Ski Resorts (スキー情報)

Panahon na naman ng ski! Ang mga sumusunod ay ilan sa mga resort na pede ninyong puntahan para mag-ski o mag-snowboard. Mangyari po na siyasatin muna [Read More]

Nihon Gaishi Arena Ice Rink (日本ガイシアリーナアイスリンク)

Sa Nihon Arena Ice Rink ay kung saan ginaganap ang Figure skate Contest at Ice Hockey. Ito ay isang malaking Ice Rink kung kaya’t dito lagi [Read More]

Out & About

Bulaklak na Wisteria(藤の花)

Bulaklak na Wisteria(藤の花)

Ang bulaklak na Fuji ay namumulaklak sa katapusan ng Abril at simula ng Mayo. Pag lahat ay namumulaklak na mabibighani tayo sa ganda at halimuyak nito. [Read More]

Kakuozan Spring Festival (覚王山春祭)

Kakuozan Spring Festival (覚王山春祭)

Mayroon art market, flea market, performance stage, at iba’t ibang [Read More]

Cycling course(サイクリングコース)

Cycling course(サイクリングコース)

Mga Cycling Course o Road sa Nagoya at Nagakute. [Read More]

Cherry Blossoms(お花見)

Cherry Blossoms(お花見)

Bago magtapos ang buwan ng Marso, magsisimula nang mamukadkad ang mga bulaklak [Read More]

Impormasyon para sa mga Dayuhan