NIC Nihonggo Class para sa mga Matanda (NIC日本語の会)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

classj

May bakanteng 15-20 na lugar sa bawat paksang tatalakayin para sa hindi katutubong salita ang wikang Hapon. Gamit ang wikang Hapon sa lahat ng paksa, matutunan din ang hiragana at katakana. Sa oras na sumobra ang mga aplikasyon, ang lugar ay pagpapasyahan sa pamamagitan ng loterya kung kinakailangan. Ang nilalaman ng mapapag-aralan ay ang pakikipag-usap gamit ang wikang Hapon at Kanji.

Tingnan ang website http://www.nic-nagoya.or.jp/nihongonokai/ para sa karagdagang impormasyon.

Paksang tatalakayin ay ang Pakikipag-usap ・ Katakana ・ Hiragana ・ Kanji

(Hindi tumatanggap ng mga estudyante mula sa Elementarya o Junior High School. Binibigyan ng prayoridad ang aplikasyon ng mga naninirahan sa lungsod ng Nagoya.)

  • Kailan: mula Mayo 20, 2018 (Linggo) hanggang Hulyo 29, 2018 (Linggo), gaganapin tuwing linggo (11 lessons)
  • Maaaring Sumali: ang hindi gumagamit ng wikang Hapon bilang sariling wika.
  • Oras:  10:00~11:30、12:00~13:30、14:00~15:30
  • Bilang ng Kapasidad: Bawat kurso ay mula 15 hanggang 20 katao(Pagpipilian kapag lumampas sa bilang ng kapasidad)
  • Bayarin:  2,500 Yen (para sa 11 Lesson. Karagdagang bayarin ay 500Yen~1,000Yen para sa gagamiting materyales)
  • Saan: Nagoya International Center
  • Aplikasyon: Mayo 13, 2018 (Linggo) 11:00 hanggang 11:30 ng umaga ang tanggapan na gaganapin sa NIC Conference Room 1 ng 5 floor, pagkatapos ay magkakaroon ng panayam. At magsisimula ng 12:15 sa tanghali ang tanggapan ng bayarin.
  • Para sa detalye: Tumawag sa numero 052-581-5689 ng Exchange and Cooperation Division

*Ang application form ay makukuha sa pamphlet box ng NIC 3F o di kaya ay sa hompage sa ibaba
http://www.nic-nihongonokai.info/ja_index.php