Parke ng mga Ibon at Bulaklak sa Kakegawa(掛川花鳥園)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

掛川花鳥園

Ang Kakegawa Kachoen ay isang theme park ng mga ibon at bulaklak sa siyudad ng Kakegawa ng prepektura ng Shizuoka sa bansang Hapon. Sa lawak ng sakop nito na katulad sa isang soccer field at may kontroladong klima sa loob ng greenhouse, maaari kayong masiyahan sa maaliwalas na klima  rito sa buong taon, makita ang iba`t ibang uri ng mga halamang tropikal, makasalamuha ang iba`t ibang uri ng ibon  gaya ng toucan, parrot, owl, abp.

Dahil sa kontrolado ang klima sa loob ng greenhouse, magiging malamig sa panahon ng tag-init at mainit naman sa panahonng taglamig. Dahil dito, maari kayong masiyahan sa mga bulaklak at ibon ng may kaaya-ayang klima kahit na bumisita kayu sa alinmang buwan ng taon.

Mayroong ding magagamit na mga wheelchairs at strollers sa loob ng parke. Mayroon ding toilet para sa mga naka wheelchair at nursing room ding magagamit.

  • Oras ng bukasWeekdays 9:00 – 16:30、Weekends at mga Araw ng Pangilin 09:00-17:00
  • Bayad1050 yen para sa matatanda, 525 yen para sa mga bata (elementarya), 840 yen para sasenior hayskul, patuka para sa mga ibon 100 yen/cup.
  • Paraan ng pagpuntamula Kakegawa Inter-Tomei ay 3 minuto, o di kaya ay bumaba ng JR Kakegawa stattion (shinkansen at zairaisen) at maglakad ng 10 minuto東名
  • HP: www.kamoltd.co.jp/kke/

 

Mga detalye

①   Lugar para sa tanghalian
Sa loob ng greenhouse, may nakahandang buffet lunch; 1200 yen para sa matatanda, 700 yen para sa mga bata (elementary), 500 yen para sa mga toddlers, libre para sa mga 3 taong gulang pababa. Weekdays 11:00-14:30, Weekends at mga araw ng Pangilin 11:00-15:00

②   Mga emu at pato
Maaring magpakain gamit ang inyong palad sa mga maaamong emu at pato sa kanilang kulungan. Kapag walang pagkakataon na mahawakan ang emu, sa malapit ay may danaw kung saan makikita ang mga pato na naghihintay at maaaring pakainin.

③   Mga penguin
Ang mga penguin sa loob ng kanilang kulungan ay malayang nakakapaglakad, maaari rin silang makisalamuha sa mga bisita. Ang pagpapakain sa mga penguin ay ginagawa ng 2 beses isang araw, 10:00 at 15:30,  samantala ang pagkuha ng litrato kasama ng mga ito ay 11:00 at 14:00.

④   Flight show
Masasaksihan sa isang mala-dramang paglipad ang mga kuwago, lawin, makaw, atbp. Magkakaroon ng pagtatanghal ang mga falconer o tagahawak ng ibon sa harap ng kulungan ng mga emu tatlong beses sa isang araw sa oras na 10:30, 13:00, at 15:00.Kapag sumama ang panahon, gaganapin event sa indoor o loob at papalitan ng pagtatanghalng mga kuwago.Matapos ang bawat pagtatanghal ay maaaring makasalamuha ang mga parrot at makapag-picture kasama ang mga ito.

⑤   Mga lugar para makasalamuha sa mga ibon
Sa mga lugar na maaaring makipagsalamuha sa mga ibon, mga lugar-lusungan ng tubig, atbp., maaaring makalapit at magpakain sa mga ibon gaya ng parrot, makaw, flamingo, toucan, abp. Dahil nasanay na sa mga tao, ang mga ibon ay pumapatong sa ulo, balikat at braso at malayang lumilipad kung kailan nila gusto.

*Ang mga nilalaman sa itaas ay maaaring magbago depende sa kundisyon ng mga ibon.

Latest Topics

Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Kakutei shinkoku ay ang pagdedeklara ng kabuuang kinita at buwis batay sa halaga nito mula January 1 hanggang [詳細はこちら]


Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

★Natapos na ang tanggapan.★ Kailan: Pebrero 17, 2019 (Linggo) 1:00 ~ 4:30 p.m. Saan: Nagoya International Center [詳細はこちら]


NIC Libreng Konsultasyon para sa mga Banyagang mamamayan ukol sa Income tax (「外国人のための税理士による無料税務相談」

NIC Libreng Konsultasyon para sa mga Banyagang mamamayan ukol sa Income tax (「外国人のための税理士による無料税務相談」

Magsasagawa ng libreng konsultasyon pang publiko ang sertipikadong tagatuos ng Nagoya at kabilang dito ang Nagoya [詳細はこちら]Emergency Medical Care sa Holiday・Night・End/beginning of the year (救急医療)

Emergency Medical Care sa Holiday・Night・End/beginning of the year (救急医療)

Makipag-ugnayan sa Aichi Emergency Medical Information Center(☎ 263-1133)kung may mga katanungan ukol sa mga [詳細はこちら]