Bird-Watching(バード・ウォッチング)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

Ang Wild Bird Society ng Japan (Aichi branch) ay magsasagawa ng mga gawaing may kinalaman sa bird watching. Ang panahon ng taglamig ay magandang pagkakataon upang manood ng maraming mga uri ng ibong migratory pati na rin ang pagsagap ng sariwang hangin ng kakahuyan sa umaga. Hindi na kailangan ang reserbasyon para rito, at wala ring kailangang bayaran. Mahahanap ninyo ang inyong paboritong bird-watching group sa web site na: http://www.wbsj-aichi.org/.

Meijo Park

  • Kailan:  Unang Linggo ng bawat buwan mula 8:30AM hanggang 11AM (mula Oktubre hanggang Mayo)
  • Lugar: Meijo Park (Nagoya Castle east gate parking area entrance)
  • Direksyon: Mga100-metrong paglalakad pahilaga ng Exit 7 ng Shiyakusho Station sa Meijo subway line.

 

Kaisho-no-Mori

  • Kailan:   Ikalawang Linggo ng bawat buwan mula 9AM hanggang 1:30PM (all seasons)
  • Lugar: Kaisho-no-Mori (Yamaguchi Station rotary area)
  • Direksyon: Sumakay ng Aichi Kanjo Line papuntang Yamaguchi Station

 

Obata Ryokuchi Park

  • Kailan: Ika-apat ng Linggo ng bawat buwan mula 9AM hanggang hapon (Nobyembre hanggang Abril)
  • Lugar: Obata Ryokuchi Park (Ryusenji road entrance signboard)
  • Direksyon: Sumakay ng City, Meitetsu, JR o Guideway bus mula Ozone papuntang Obata Ryokuchi Koen Station
Photo: Lukasz Lukasik (Wikipedia Commons)

 

Latest Topics

Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Kakutei shinkoku ay ang pagdedeklara ng kabuuang kinita at buwis batay sa halaga nito mula January 1 hanggang [詳細はこちら]


Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

★Natapos na ang tanggapan.★ Kailan: Pebrero 17, 2019 (Linggo) 1:00 ~ 4:30 p.m. Saan: Nagoya International Center [詳細はこちら]


NIC Libreng Konsultasyon para sa mga Banyagang mamamayan ukol sa Income tax (「外国人のための税理士による無料税務相談」

NIC Libreng Konsultasyon para sa mga Banyagang mamamayan ukol sa Income tax (「外国人のための税理士による無料税務相談」

Magsasagawa ng libreng konsultasyon pang publiko ang sertipikadong tagatuos ng Nagoya at kabilang dito ang Nagoya [詳細はこちら]Emergency Medical Care sa Holiday・Night・End/beginning of the year (救急医療)

Emergency Medical Care sa Holiday・Night・End/beginning of the year (救急医療)

Makipag-ugnayan sa Aichi Emergency Medical Information Center(☎ 263-1133)kung may mga katanungan ukol sa mga [詳細はこちら]