Bird-Watching(バード・ウォッチング)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

Ang Wild Bird Society ng Japan (Aichi branch) ay magsasagawa ng mga gawaing may kinalaman sa bird watching. Ang panahon ng taglamig ay magandang pagkakataon upang manood ng maraming mga uri ng ibong migratory pati na rin ang pagsagap ng sariwang hangin ng kakahuyan sa umaga. Hindi na kailangan ang reserbasyon para rito, at wala ring kailangang bayaran. Mahahanap ninyo ang inyong paboritong bird-watching group sa web site na: http://www.wbsj-aichi.org/.

Meijo Park

  • Kailan:  Unang Linggo ng bawat buwan mula 8:30AM hanggang 11AM (mula Oktubre hanggang Mayo)
  • Lugar: Meijo Park (Nagoya Castle east gate parking area entrance)
  • Direksyon: Mga100-metrong paglalakad pahilaga ng Exit 7 ng Shiyakusho Station sa Meijo subway line.

 

Kaisho-no-Mori

  • Kailan:   Ikalawang Linggo ng bawat buwan mula 9AM hanggang 1:30PM (all seasons)
  • Lugar: Kaisho-no-Mori (Yamaguchi Station rotary area)
  • Direksyon: Sumakay ng Aichi Kanjo Line papuntang Yamaguchi Station

 

Obata Ryokuchi Park

  • Kailan: Ika-apat ng Linggo ng bawat buwan mula 9AM hanggang hapon (Nobyembre hanggang Abril)
  • Lugar: Obata Ryokuchi Park (Ryusenji road entrance signboard)
  • Direksyon: Sumakay ng City, Meitetsu, JR o Guideway bus mula Ozone papuntang Obata Ryokuchi Koen Station
Photo: Lukasz Lukasik (Wikipedia Commons)