Bulwagan ng Papel de Hapon ng Mino (美濃和紙の里会館)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

Ang Papel de Hapon o Washi, sa wikang Hapones, ay isang  papel na gawa sa tradisyunal na pamamaraan sa pamamagitan ng kamay lamang. Ang Papel de Hapon o Washi kung tawagin ay pangkaraniwan po matibay at may mataas na kalidad.

Ito ay karaniwang gawa sa mga hibla o fibers na nagmumula sa sanga ng puno ng Kanpi, Mitsumata, at Kozo

Ang Papel de Hapon o Washi ng Mino ay ginagawa sa rehiyon ng Mino ( ngayon ay Prefektura ng Gifu). Noong panahon ng Edo, ang magandang kaledad nito sa murang halaga ay kumalat sa buong Japan at ito ay ginamit sa pag-gawa ng mga tradisyunal na crafts kagaya ng mga sliding na pintuan, parol, payong at pamaypay.

Ang Washi magpasahanggang ngayon ay gawa po sa rehiyong ito. Para sa mga pupunta sa Bulwagan ng Papel de Hapon ng Mino, nagbibigay ng pagkakataon kung saan maaring malaman ang tungkol sa Papel de Hapon ng Mino at maranasan ang tradisyunal na pamamaraan ng pag-gawa nito .

Sa bulwagan ay maaring makaranas ng pag-gawa ng papel, mayroong mga tindahan, at may roon ring mga eksibit kung saan maaaring mapag-aralan ang kasaysayan ng Papel de Hapon ng Mino.

 • Oras ng Pagbubukas: 9:00 – 5:00 PM  (Maaring pumasok hanggang 4:00 PM)
 • Araw ng Sarado ang Bulwagan: Tuwing Martes (Kung bakasyon o walang pasok sa araw ng Martes, magiging sa susunod na araw ang araw na sarado), sumunod na arw ng pista . Disyembre 29 ~ Enero 3
 • Bayad: 500 Yen para sa mga adults, 250 Yen sa Shougakusei, at mayroong diskawnt o tawad para sa mga grupong dadating.
 • Direksyon: sasakyan o kotse – Tokai Hokuriku Expressway at sa route 156 mula Mino, aabutin ng 20 minutos mula route 81.
 • Lokasyon: 1851-3 Warabi, Lungsod ng Mino,Prefektura ng Gifu
 • Telepono: 0575-34-8111

 

Tungkol sa Trial Course

Nais mo bang subukang gumawa ng tradisyunal na Papel de Hapon gamit ang kagamitan ng mga bihasang artisans mula sa natural na materiyales? Hiwalay po ang bayad para sa lahat ng course mula sa bayad ng pagpasok sa bulwagan.

Mino-Han Course
Mula sa tradisyunal na (nagashizuki o disk flow), ay 20 minutos aabutin ang kurso ng pag-gawa ng Mino Han (halos 33 cm x 45 cm) .

 • Bayad: 500 Yen
 • Oras na kakailanganin: 20 minutos
 • Oras ng Gamit: 9:00 – 4:00 PM , hindi na kinakailangang magpareserba ng mga grupong dadami pa ang bilang na tao sa 10.

Paper Pattern Decoration through Mist Spraying Course
Aabutin ng 30 minutos ang Paper Pattern Decoration through Mist Spraying. Sa umpisa ay gagawa ng Minohan (halos 33cmx45cm) at pagkatapos ay didisenyuhan ito sa pamamagitan ng pagiispray . Maaring gumawa ng disenyong gawa sa hayop at halaman.

 • Bayad: 500 Yen
 • Oras na kakailanganin: 30 minutos
 • Oras ng Gamit:9:00 AM – 4:00 PM , hindi ito puwede para sa mga grupo.

Maaring mamili sa pag-gawa kung gusto mo na ang nagawang Mino han, sa pamamagitan ng pagpapadaloy ng tubig gamit ang spray, ay mayroong iluminasyon ang sa iyo lamang (may dagdag na bayad na 2000 yen) o screen(1,500 yen).

Postcard Course

Maaring gumawa ng 6 na pirasong postkard sa pamamagitan ng paraang (Tame Suki). Depende sa inyong kagustuhan, maaaring lagyan ito ng punong kahoy ng Maple at iba pang mga halaman

 • Bayad: 500 Yen
 • Oras na Kakailanganin: halos 40 minutos
 • Oras ng Gamit:9:00 – 4:00 PM , hindi puwede ang grupo.

Graduation Certificate Course
Dito ay gagawa ng diploma ng orihinal na diploma ng iyong paaralan o ng iyong klub (Diploma ng Pagtatapos). Maaaring lagyan ito ng sagisag,logo at sariling simbulo.

 • Bayad: 700 Yen
 • Oras na Kakailanganin: halos 40 minutos
 • Oras ng Gamit: 9:00 -4:00 PM  may limito kung grupong gagamit at kinakailangan ng reserbasyon.

1 Hour Challenge Course
Maaring pag-aralan ang paglikha ng Minohan ng magisa mula sa paghahanda ng materyales at boat plow hanggang sa matapos ang Papel de Hapon na parang isang propesyunal.

 • Bayad:  800Yen
 • Oras na Kakailanganin: halos 60 minutos
 • Oras ng Gamit: Sabado 11:00 – 12:00 , kailangan ng reserbasyon kung aabutin ng 10 tao.

Full Day Challenge Course
Mayroong kurso na kung saan maaaring masubukan ng 1 araw ang pagoobserba sa mga facilidad, pamamalo, pag-gawa ng papel de hapon, at pagpapatuyo para sa mga maslalo pang palalimin ang kanilang pagkakaunawa sa proseso na grupo na 6 o masmababa pa ang bilang.

 • Bayad: 3000 yen
 • Oras ng Gamit: Weekdays 10:00 – 3:00 PM may kasama na itong pananghalian (ito ay ihahanda ngunit may hiwalay na halaga para dito)
 • Shougakusei papataas (Kinakailangan ay may kasama ang mga shougakusei) Ang reserbasyon ay hanggang sa ika 3 araw bago ang pagpunta. Mula 2 hanggang 6 na katao.
 • ※Wala po nito mula Oktubre hanggang Disyembre

 

Latest Topics

Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Kakutei shinkoku ay ang pagdedeklara ng kabuuang kinita at buwis batay sa halaga nito mula January 1 hanggang [詳細はこちら]


Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

★Natapos na ang tanggapan.★ Kailan: Pebrero 17, 2019 (Linggo) 1:00 ~ 4:30 p.m. Saan: Nagoya International Center [詳細はこちら]


NIC Libreng Konsultasyon para sa mga Banyagang mamamayan ukol sa Income tax (「外国人のための税理士による無料税務相談」

NIC Libreng Konsultasyon para sa mga Banyagang mamamayan ukol sa Income tax (「外国人のための税理士による無料税務相談」

Magsasagawa ng libreng konsultasyon pang publiko ang sertipikadong tagatuos ng Nagoya at kabilang dito ang Nagoya [詳細はこちら]Emergency Medical Care sa Holiday・Night・End/beginning of the year (救急医療)

Emergency Medical Care sa Holiday・Night・End/beginning of the year (救急医療)

Makipag-ugnayan sa Aichi Emergency Medical Information Center(☎ 263-1133)kung may mga katanungan ukol sa mga [詳細はこちら]