Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

Seminar ng NIC Regional sa Taong 2019

Ito ay ang seminar para mapalawak ang pang-unawa ng komunidad upang pagyamanin ang pag-unlad ng isang lipunang na may iba’t ibang kultura, kung saan ang mga Hapon at mga dayuhan ay nagtutulungan sa lahat ng bagay bilang miyembro ng komunidad at mamuhay sa iba’t ibang kultura ng pamumuhay o “Tabunka Kousei Shakai” (Lipunan na May Sari-saring Kultura”). Ang manunulat at director na si Hirata Oriza ang magiging speaker sa lekturang gaganapin at tatalakayin ang ukol sa mga pakikipag-komunikasyon na magsisimula sa “Wakariaenai Koto Kara”, (Hindi magkaunawaang mga bagay) kasabay na pag-uusapan ang magkakaibang pananaw ng mga imbitadong mga panauhin mula sa rehiyon sa “Panel Talk” na batay sa mga karanasan.

Kailan: Pebrero 17, 2019 (Linggo) 1:00 ~ 4:30 p.m.
Saan: Nagoya International Center sa Annex Hall
Pag-aapply: Libre. Hanggang 150 na katao Tatanggap ng mga aplikante simula sa ika-11 ng Enero sa pamamagitan ng homepage o website ng NIC, o pagtawag sa Exchange & Cooperation Division sa telepono:(052-581-5689), o di kaya ay sa
E-mail: seminar-vol@nic-nagoya.or.jp

 

【Regional Internationalization Seminar】Application Form

■Pangalan:

■Tel No.:

■Mail Address:

■Kaakibat(Pangalan ng Samahan・Pangalan ng Paaralan at iba pa):
 

■Nais ba ninyo ng Interpreter:
  Oo  Hindi
  Kung kailangan ninyo ng tagapagsalin, mangyari pong piliin kung
alin ito sa ibaba.
   Inglis  Intsik  Espanyol  Portugal  At iba pa
  Sa sumagot ng “Iba pa”, isulat ang nais na Wika⇒
  *Paalala po lamang na may mga pagkakataong maaaring hindi namin matugunan ang inyong mga kahilingan.

■Mangyaring isulat ang mga letrang nakasulat sa Screen sa ibaba.( Maaaring Capital Letter o Hindi).
captcha