Pagbabasa ng picture books sa iba`t-ibang wika (外国語で楽しむ絵本の会)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

 

ehon600-2012

Children’s Story Book Time

(外国語で楽しむ絵本の会)

 

Makinig sa mga boluntaryong dayuhan ng NIC Library sa 3rd Floor habang sila ay nagbabasa ng mga kwento mula sa malawak na koleksyon ng mga international children’s books ng library gamit ang kanilang mga sariling wika.

Libre ang pagsali at hindi kinakailangan ng reserbasyon.

Nalalapit na Iskedyul

  • Hunyo 16, 2018 Sabado 10:30 – 11:00 (English) Nakamura Library
  • Hunyo 24, 2108 Linggo 14:00 – 14:30 (English / Chinese) NIC Library 3rd Floor

    Mga Katanungan: ☎052-581-0100 ✉info@nic-nagoya.or.jp

 

Latest Topics


Events

Events

Peer Support Salon (4 sessions) Nagoya International Center Registered Volunteers Wanted for 2019 [詳細はこちら]


Nagoya City Public Elementary School Enrollment Applications (小学校入学に関する手続きについて)

Nagoya City Public Elementary School Enrollment Applications (小学校入学に関する手続きについて)

Alam ninyo ba na ang mga batang may banyagang nasyonalidad ay makakapasok sa mga Public Elementary Schools? [詳細はこちら]


Impormasyon Tungkol sa Pagpapatala sa Bagong Grade 1 sa Nagoya Municipal Elementary Schools (小学校新1年生の入学案内)

Impormasyon Tungkol sa Pagpapatala sa Bagong Grade 1 sa Nagoya Municipal Elementary Schools (小学校新1年生の入学案内)

Ang mga batang ipinanganak sa pagitan ng Abril 2, 2012 hanggang Abril 1, 2013 ay maaaring magpatala. [詳細はこちら]


Ang NIC Nihonggo Class para sa mga Matanda at NIC Nihonggo Class para sa mga Bata ay walang pasok sa Linggo Setyembre [詳細はこちら]