Kailangan ka! ng NIC’s Classroom para sa Global Citizens Program NIC pandaigdigang mamamayan silid-aralan “foreign instructor Wanted!” (「NIC地球市民教室」外国人講師募集)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

wcf_heho-500x271

Nais mo bang tulungan kaming lumikha para sa karagdagang pangkaalaman ng Nagoya? Bilang may kaugnayan sa pangkaalamang programa para sa edukasyon, ang programang NIC’s Classroom para sa Global Citizens ay nangangailangan ng dayuhang makakapagturo na maaaring bumisita sa paaralan at sa lokal na organisasyon upang makapagbigay ng leksyon pangkaalaman ukol sa pinanggalingang nilang bansa.

Ang mapalad na aplikante ay dapat marunong makipag-usap  sa wikang Hapon, at maaaring makakasali sa isang panayam at training session na gaganapin sa Septyembre 23, 2017 araw ng sabado (magsisimula ang panayam ng 1PM; training 2PM hanggang 4PM)

Matatanggap na kompensasyon: 6,000 hanggang 8,000 Yen sa bawat assignment depende sa lokasyong gaganapan (kasali dito ang buwis sa kikitain at pamasahe)

Ang Application Form ay maaring i-download mula sa website ng NIC, o maari din itong kuhanin sa NIC, o maaari ding magrequest na padalhan nito at ihulog sa malapit na post office (isama ang sobre kung saan may nakasulat ng sariling address at may stamp na 82 Yen)

Ang aplikasyon at mga katanungan ay dapat i-direkta sa Exchange & Cooperation Division – Classroom para sa Global Citizens Program, ng hanggang 17:00 PM ng Septyembre 16, 2017, Sabado.

Tumawag sa Numero: 052-581-5691; E-mail: koryu@nic-nagoya.or.jp

 

Latest Topics


NIC Book Recycling Bazaar (NIC 本のリサイクルバザー)

NIC Book Recycling Bazaar (NIC 本のリサイクルバザー)

Kailan: Hunyo 3, Linggo, alas-1:00 P.M.-~3:00 P.M.) Saan: Nagoya International Center, 5F Conference Room 1 [詳細はこちら]


Eksibisyon (展覧会)

Eksibisyon (展覧会)

Ang mundo ng Chihayafuru – Eksibit ni Yuki Suetsugu, Showa Museum of Art: Selected Excellent Tea Ceremony Pieces... [詳細はこちら]


Events (イベント)

Events (イベント)

34th International Philippine Festival in Nagoya. Tokugawaen Float Gathering, Kinshachi Yokocho... [詳細はこちら]


2018 Pagpupulong ng mga Banyagang Mamamayan sa Lungsod ng Nagoya ~Tanggapan ng Aplikasyon para sa mga nais Lumahok~(外国人市民懇談会)

2018 Pagpupulong ng mga Banyagang Mamamayan sa Lungsod ng Nagoya ~Tanggapan ng Aplikasyon para sa mga nais Lumahok~(外国人市民懇談会)

Ang “Pagpupulong ng mga Banyagang Mamamayan sa Lungsod ng Nagoya” ay itinatalaga ang temang pag-uusapan ang tungkol [詳細はこちら]