Kailangan ka! ng NIC’s Classroom para sa Global Citizens Program NIC pandaigdigang mamamayan silid-aralan “foreign instructor Wanted!” (「NIC地球市民教室」外国人講師募集)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

wcf_heho-500x271

Nais mo bang tulungan kaming lumikha para sa karagdagang pangkaalaman ng Nagoya? Bilang may kaugnayan sa pangkaalamang programa para sa edukasyon, ang programang NIC’s Classroom para sa Global Citizens ay nangangailangan ng dayuhang makakapagturo na maaaring bumisita sa paaralan at sa lokal na organisasyon upang makapagbigay ng leksyon pangkaalaman ukol sa pinanggalingang nilang bansa.

Ang mapalad na aplikante ay dapat marunong makipag-usap  sa wikang Hapon, at maaaring makakasali sa isang panayam at training session na gaganapin sa Septyembre 23, 2017 araw ng sabado (magsisimula ang panayam ng 1PM; training 2PM hanggang 4PM)

Matatanggap na kompensasyon: 6,000 hanggang 8,000 Yen sa bawat assignment depende sa lokasyong gaganapan (kasali dito ang buwis sa kikitain at pamasahe)

Ang Application Form ay maaring i-download mula sa website ng NIC, o maari din itong kuhanin sa NIC, o maaari ding magrequest na padalhan nito at ihulog sa malapit na post office (isama ang sobre kung saan may nakasulat ng sariling address at may stamp na 82 Yen)

Ang aplikasyon at mga katanungan ay dapat i-direkta sa Exchange & Cooperation Division – Classroom para sa Global Citizens Program, ng hanggang 17:00 PM ng Septyembre 16, 2017, Sabado.

Tumawag sa Numero: 052-581-5691; E-mail: koryu@nic-nagoya.or.jp

 

Latest Topics

Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

Kailan: Marso 4, 2018 Linggo (1:00PM - 4:30PM) Saan: Nagoya International Center Annex Hall [詳細はこちら]


Workshop para sa Paghanda sa Kalamidad(防災サロン)

Workshop para sa Paghanda sa Kalamidad(防災サロン)

Petsa ng Seminar: Marso 11, 2018(Linggo) Lugar: Nagoya International Center 5th Floor No.1 Meeting Room [詳細はこちら]


Konsultasyong Pangkalusugan, Pangkaisipan at Pisikal ng mga Dayuhang Residente (外国人の「心」と「からだ」健康相談会)

Konsultasyong Pangkalusugan, Pangkaisipan at Pisikal ng mga Dayuhang Residente (外国人の「心」と「からだ」健康相談会)

Ang layunin ng konsultasyong ito ay gaganapin kasabay ng mga kaugnay na organisasyon ng mga medikal na espesyalista. [詳細はこちら]


Pagbabasa ng picture books sa iba`t-ibang wika (外国語で楽しむ絵本の会)

Pagbabasa ng picture books sa iba`t-ibang wika (外国語で楽しむ絵本の会)

Inihahatid ng mga boluntaryo ng Nagoya International Center ang “Gaikokugo no E-hon no yomikikase (pagbabasa ng mga [詳細はこちら]


Pinsala na Dulot Nito  (アライグマの目撃情報や被害情報をお寄せください)

Pinsala na Dulot Nito (アライグマの目撃情報や被害情報をお寄せください)

Ang hayop na tinatawag na Raccoon (araiguma / アライグマ) ay tinaguriang mga uri ng hayop na nananalakay at ang [詳細はこちら]