Kailangan ka! ng NIC’s Classroom para sa Global Citizens Program NIC pandaigdigang mamamayan silid-aralan “foreign instructor Wanted!” (「NIC地球市民教室」外国人講師募集)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

wcf_heho-500x271

Nais mo bang tulungan kaming lumikha para sa karagdagang pangkaalaman ng Nagoya? Bilang may kaugnayan sa pangkaalamang programa para sa edukasyon, ang programang NIC’s Classroom para sa Global Citizens ay nangangailangan ng dayuhang makakapagturo na maaaring bumisita sa paaralan at sa lokal na organisasyon upang makapagbigay ng leksyon pangkaalaman ukol sa pinanggalingang nilang bansa.

Ang mapalad na aplikante ay dapat marunong makipag-usap  sa wikang Hapon, at maaaring makakasali sa isang panayam at training session na gaganapin sa Septyembre 23, 2017 araw ng sabado (magsisimula ang panayam ng 1PM; training 2PM hanggang 4PM)

Matatanggap na kompensasyon: 6,000 hanggang 8,000 Yen sa bawat assignment depende sa lokasyong gaganapan (kasali dito ang buwis sa kikitain at pamasahe)

Ang Application Form ay maaring i-download mula sa website ng NIC, o maari din itong kuhanin sa NIC, o maaari ding magrequest na padalhan nito at ihulog sa malapit na post office (isama ang sobre kung saan may nakasulat ng sariling address at may stamp na 82 Yen)

Ang aplikasyon at mga katanungan ay dapat i-direkta sa Exchange & Cooperation Division – Classroom para sa Global Citizens Program, ng hanggang 17:00 PM ng Septyembre 16, 2017, Sabado.

Tumawag sa Numero: 052-581-5691; E-mail: koryu@nic-nagoya.or.jp

 

Latest Topics

Events

Events

Nagoya City Public Elementary School Enrollment Applications Ang Foreign Artists Exhibition 33 – Tumatanggap ng mga [詳細はこちら]


Pangangalap ng mga Nais Lumahok sa Nagoya Resident Comprehensive Disaster Prevention Drill

Pangangalap ng mga Nais Lumahok sa Nagoya Resident Comprehensive Disaster Prevention Drill

Mga Lugar na Gaganapin ang 2018 Nagoya Resident Comprehensive Disaster Prevention Drill [詳細はこちら]


NIC LIBRARY Summer Holiday Quiz Rally

NIC LIBRARY Summer Holiday Quiz Rally

Kailan: Agosto 1, 2018 (Miyerkules) hanggang Agosto 31, 2018 (Biyernes) 10AM~5PM. [詳細はこちら]


Events

Events

Italia, amore mio! 2018 Outdoor Public Pools sa Nagoya City 2018 [詳細はこちら]


Nagoya Resident Comprehensive Disaster Prevention Drill sa Chikusa-ku

Nagoya Resident Comprehensive Disaster Prevention Drill sa Chikusa-ku

Petsa at Oras:Septyembre 2, 2018 (Linggo) Mula 8:30 am Lugar:Nagoya Shiritsu Miyane Elementary School [詳細はこちら]