Workshop para sa Paghanda sa Kalamidad(防災サロン)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

bosai_salon_fi

Workshop para sa Pagiging Handa sa Kalamidad
(「防災サロン」)

Isang pagkakataon para sa mga banyagang naninirahan at nagtatrabaho sa lungsod ng Nagoya upang lalong maging handa para sa panahon ng kalamidad. Siyasatin ang mga booths at alamin ang dapat na nasa inyong evacuation kit, sample emergency food, alamin ang mga dapat gawin sa pamamagitan ng disaster prevention card game, at tingnan at alamin ang isang portable toilet at marami pang iba. Mayroong mga interpreter sa English, Portuguese, Spanish, Chinese at Filipino. Ang mga dadalo ay makakatanggap ng emergency goods na mauuwi. Hindi kailangan ng reserbasyon.

Kailan: Enero 6, 2019 Linggo (10:00 – 13:00)
Saan: Nagoya International Center 4F Exhibition Room 2
Bayad: Libre
Para sa mga katanungan: Exchange and Cooperation Division, Phone: 052-581-5689; E-mail: seminar-vol@nic-nagoya.or.jp

Latest Topics

Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Kakutei shinkoku ay ang pagdedeklara ng kabuuang kinita at buwis batay sa halaga nito mula January 1 hanggang [詳細はこちら]


Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

★Natapos na ang tanggapan.★ Kailan: Pebrero 17, 2019 (Linggo) 1:00 ~ 4:30 p.m. Saan: Nagoya International Center [詳細はこちら]


NIC Libreng Konsultasyon para sa mga Banyagang mamamayan ukol sa Income tax (「外国人のための税理士による無料税務相談」

NIC Libreng Konsultasyon para sa mga Banyagang mamamayan ukol sa Income tax (「外国人のための税理士による無料税務相談」

Magsasagawa ng libreng konsultasyon pang publiko ang sertipikadong tagatuos ng Nagoya at kabilang dito ang Nagoya [詳細はこちら]Emergency Medical Care sa Holiday・Night・End/beginning of the year (救急医療)

Emergency Medical Care sa Holiday・Night・End/beginning of the year (救急医療)

Makipag-ugnayan sa Aichi Emergency Medical Information Center(☎ 263-1133)kung may mga katanungan ukol sa mga [詳細はこちら]