Workshop para sa Paghanda sa Kalamidad(防災サロン)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

bosai_salon_fi

Ito ay para sa mga banyagang mamamayan, seminar para sa prebensiyon at pagtugon na isasagawa gamit ang simpleng nihongo upang madali itong maintindihan. Pareho ang nilalaman ng talakayan 3 seminar. Maaaring dumalo anumang oras. Magsasagawa ng aktibidad at sa layuning ito ituturo ang paraan kung paano proteksyunan ang sarili sakaling magkaroon ng lindol. Mayroong mga interpreter sa wikang Ingles, Intsik, Portuges, Espanyol, at iba pa.

 • Petsa ng Seminar: Marso 11, 2018(Linggo)
  ①11:45am~12:45pm
  ②1:45pm~2:45pm
  ③3:45pm~4: 45pm
  * Ang 3 beses na gaganapin ay pareho ang nilalaman.
 • Lugar: Nagoya International Center 5th Floor No.1 Meeting Room
 • Mga Maaaring Lumahok: Mga nakatira sa Lungsod ng Nagoya・Kasalukuyang nagtatrabahong mga banyaga ( Maaari rin kasamang sumali ang lahing hapon )
 • Bayad sa Pagdalo : Libre
 • Pagpapalista: Maaaring magpalista sa pamamagitan ng e-mail, pagtawag sa telepono, o sa website.
 • Durasyon ng pagpapalista: Pebrero 6 Martes ~ Marso 4 Linggo hanggang 5:30pm(hindi na lalagpas pa sa oras na ito)
  Sa oras na mapuno ang kapasidad, sarado na ang tanggapan
 • Kapasidad: Sa bawat oras, unang 30 katao na darating(Maaari rin kasamang sumali ang lahing hapon)
 • Programa
  • Mga paraan upang protektahan ang sarili
  • Aktibidad na kapakipakinabang para maiwasan ang kalamidad
   (Magtuturo: Japanese Red Cross Society Aichi Prefectural Branch Instructor)
  • Question and Answer Portion
 • Pagpapalista・Katanungan
  Nagoya International Center, Exchange and Cooperation Division
  〒450-0001 Nagoya City Nakamura-Ku Nagono 1-47-1
  TEL:052-581-5689 FAX:052-581-5629
  E-mail:seminar-vol@nic-nagoya.or.jp

 

Disaster Prevention Seminar Form para sa Website

■ Pangalan :

■ Telepono:

■ Mail Address

■ Oras ng Nais Salihan
 11:45am~12:45pm  1:45pm~2:45pm  3:45pm~4:45pm 

■ Kailangan ng interpreter.:
 Oo   Hindi
 -Kung kinakailangan ng interpreter, piliin ang nais na wika:
  Ingles  Intsik  Portuges  Espanyol  At iba pa
 At iba pa →Nais na Wika:
 *Paumanhin po, kung sakaling walang sapat na maibigay na ninanais ninyong Wika.

■Mangyaring isulat ang mga letrang nakasulat sa screen sa ibaba. (Hindi ito case-sensitive)
captcha

Latest Topics

Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

Kailan: Marso 4, 2018 Linggo (1:00PM - 4:30PM) Saan: Nagoya International Center Annex Hall [詳細はこちら]


Workshop para sa Paghanda sa Kalamidad(防災サロン)

Workshop para sa Paghanda sa Kalamidad(防災サロン)

Petsa ng Seminar: Marso 11, 2018(Linggo) Lugar: Nagoya International Center 5th Floor No.1 Meeting Room [詳細はこちら]


Konsultasyong Pangkalusugan, Pangkaisipan at Pisikal ng mga Dayuhang Residente (外国人の「心」と「からだ」健康相談会)

Konsultasyong Pangkalusugan, Pangkaisipan at Pisikal ng mga Dayuhang Residente (外国人の「心」と「からだ」健康相談会)

Ang layunin ng konsultasyong ito ay gaganapin kasabay ng mga kaugnay na organisasyon ng mga medikal na espesyalista. [詳細はこちら]


Pagbabasa ng picture books sa iba`t-ibang wika (外国語で楽しむ絵本の会)

Pagbabasa ng picture books sa iba`t-ibang wika (外国語で楽しむ絵本の会)

Inihahatid ng mga boluntaryo ng Nagoya International Center ang “Gaikokugo no E-hon no yomikikase (pagbabasa ng mga [詳細はこちら]


Pinsala na Dulot Nito (アライグマの目撃情報や被害情報をお寄せください)

Pinsala na Dulot Nito (アライグマの目撃情報や被害情報をお寄せください)

Ang hayop na tinatawag na Raccoon (araiguma / アライグマ) ay tinaguriang mga uri ng hayop na nananalakay at ang [詳細はこちら]