Workshop para sa Paghanda sa Kalamidad(防災サロン)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

bosai_salon_fi

Workshop para sa Pagiging Handa sa Kalamidad
(「防災サロン」)

Isang pagkakataon para sa mga banyagang naninirahan at nagtatrabaho sa lungsod ng Nagoya upang lalong maging handa para sa panahon ng kalamidad. Siyasatin ang mga booths at alamin ang dapat na nasa inyong evacuation kit, sample emergency food, alamin ang mga dapat gawin sa pamamagitan ng disaster prevention card game, at tingnan at alamin ang isang portable toilet at marami pang iba. Mayroong mga interpreter sa English, Portuguese, Spanish, Chinese at Filipino. Ang mga dadalo ay makakatanggap ng emergency goods na mauuwi. Hindi kailangan ng reserbasyon.

Kailan: Enero 6, 2019 Linggo (10:00 – 13:00)
Saan: Nagoya International Center 4F Exhibition Room 2
Bayad: Libre
Para sa mga katanungan: Exchange and Cooperation Division, Phone: 052-581-5689; E-mail: seminar-vol@nic-nagoya.or.jp