NIC LIBRARY Winter Holiday Quiz Rally (NICライブラリー冬休みクイズラリー)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

NIC Library Winter Holiday Quiz Rally
(「NICライブラリー冬休みクイズラリー」)

Magsasagawa ng quiz ang Nagoya International Center Library para sa mga mag-aaral na nasa elementarya at junior high school at kasamang ipapahayag ito sa NIC News. Gagamitin nila ang mga libro sa library at iba pang bagay upang mahanap nila ang kasagutan sa katanungan sa quiz at upang may bago silang matuklasan. Mayroong regalo! Hindi kailangan ng reserbasyon.

Kailan: Disyembre 16, Linggo 2018 hanggang Enero 13, Linggo 2019 (10:00 – 17:00).
Sarado tuwing Lunes at mula Disyembre 29, Sabado hanggang Enero 3, Huwebes.
Saan: Nagoya International Center 3F Library and Information Counter
Bayad: Libre

 

Latest Topics

Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Kakutei shinkoku ay ang pagdedeklara ng kabuuang kinita at buwis batay sa halaga nito mula January 1 hanggang [詳細はこちら]


Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

★Natapos na ang tanggapan.★ Kailan: Pebrero 17, 2019 (Linggo) 1:00 ~ 4:30 p.m. Saan: Nagoya International Center [詳細はこちら]


NIC Libreng Konsultasyon para sa mga Banyagang mamamayan ukol sa Income tax (「外国人のための税理士による無料税務相談」

NIC Libreng Konsultasyon para sa mga Banyagang mamamayan ukol sa Income tax (「外国人のための税理士による無料税務相談」

Magsasagawa ng libreng konsultasyon pang publiko ang sertipikadong tagatuos ng Nagoya at kabilang dito ang Nagoya [詳細はこちら]Emergency Medical Care sa Holiday・Night・End/beginning of the year (救急医療)

Emergency Medical Care sa Holiday・Night・End/beginning of the year (救急医療)

Makipag-ugnayan sa Aichi Emergency Medical Information Center(☎ 263-1133)kung may mga katanungan ukol sa mga [詳細はこちら]