NIC LIBRARY Winter Holiday Quiz Rally (NICライブラリー冬休みクイズラリー)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

NIC Library Winter Holiday Quiz Rally
(「NICライブラリー冬休みクイズラリー」)

Magsasagawa ng quiz ang Nagoya International Center Library para sa mga mag-aaral na nasa elementarya at junior high school at kasamang ipapahayag ito sa NIC News. Gagamitin nila ang mga libro sa library at iba pang bagay upang mahanap nila ang kasagutan sa katanungan sa quiz at upang may bago silang matuklasan. Mayroong regalo! Hindi kailangan ng reserbasyon.

Kailan: Disyembre 16, Linggo 2018 hanggang Enero 13, Linggo 2019 (10:00 – 17:00).
Sarado tuwing Lunes at mula Disyembre 29, Sabado hanggang Enero 3, Huwebes.
Saan: Nagoya International Center 3F Library and Information Counter
Bayad: Libre