Konsultasyong Pangkalusugan, Pangkaisipan at Pisikal ng mga Dayuhang Residente (外国人の「心」と「からだ」健康相談会)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

health_check

Konsultasyong Pang-pisikal at Pang-kaisipang Kalusugan para sa mga Dayuhang Residente 
(「外国人の「心」と「からだ」健康相談会」)

Ang sesyon ng komprehensibong konsultasyong ito ay isasagawa kabilang ang mga organisasyon sa mga espesyalistang medikal na tumututok sa pagtulong sa mga banyagang residente na mayroong kaibahan sa wika at magbigay paalala sa kanilang kalusugan, sa pamamagitan ng maagap na pagtuklas sa karamdaman, pag-iingat at pagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa sistema ng medikal na pagpapagamot.
Mayroong interpreter sa English, Portuguese, Spanish, Chinese, Filipino, at Vietnamese. Ito’y itanatag ng Nagoya City Health at Welfare Bureau, Nagoya International Center, at Medical Information Center Aichi, walang bayad ang konsultasyon sa kalusugan, may pagsusuri sa tuberculosis, at may komadrona sa konsultasyong ito, at kabilang dito ang pagbibigay impormasyon sa pagsusuri sa HIV at one-coin cancer at sa sistema ng National Health Insurance.

Kailan: Enero 20, Linggo (13:30 – 16:00)
Saan: Nagoya International Center 5F Conference Room 1
Bayad: Libre
Para sa mga katanungan: NIC Information Counter, Telepono: 052-581-0100