Konsultasyong Pangkalusugan, Pangkaisipan at Pisikal ng mga Dayuhang Residente (外国人の「心」と「からだ」健康相談会)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

health_check

Konsultasyong Pang-pisikal at Pang-kaisipang Kalusugan para sa mga Dayuhang Residente 
(「外国人の「心」と「からだ」健康相談会」)

Ang sesyon ng komprehensibong konsultasyong ito ay isasagawa kabilang ang mga organisasyon sa mga espesyalistang medikal na tumututok sa pagtulong sa mga banyagang residente na mayroong kaibahan sa wika at magbigay paalala sa kanilang kalusugan, sa pamamagitan ng maagap na pagtuklas sa karamdaman, pag-iingat at pagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa sistema ng medikal na pagpapagamot.
Mayroong interpreter sa English, Portuguese, Spanish, Chinese, Filipino, at Vietnamese. Ito’y itanatag ng Nagoya City Health at Welfare Bureau, Nagoya International Center, at Medical Information Center Aichi, walang bayad ang konsultasyon sa kalusugan, may pagsusuri sa tuberculosis, at may komadrona sa konsultasyong ito, at kabilang dito ang pagbibigay impormasyon sa pagsusuri sa HIV at one-coin cancer at sa sistema ng National Health Insurance.

Kailan: Enero 20, Linggo (13:30 – 16:00)
Saan: Nagoya International Center 5F Conference Room 1
Bayad: Libre
Para sa mga katanungan: NIC Information Counter, Telepono: 052-581-0100

 

 

Latest Topics


Events

Events

35th International Philippine Festival in Nagoya (第35回名古屋国際フィリピンフェスティバル) [詳細はこちら]


Pamumuhay ng Dayuhan Q&A (外国人暮らしのQ&A)

Pamumuhay ng Dayuhan Q&A (外国人暮らしのQ&A)

 Nag-iisip akong lumipat at umupa sa ibang lungsod ngunit may nakapagsabi sa akin na kailangan ko ng pangsariling [詳細はこちら]


NIC Book Recycling Bazaar (NIC 本のリサイクルバザー)

NIC Book Recycling Bazaar (NIC 本のリサイクルバザー)

Kailan: Hunyo 2, 2019 Linggo (13:00 – 15:00) Saan: Nagoya International Center 5F Conference Room 1 [詳細はこちら]


Serbisyo sa araw ng Linggo sa iba`t-ibang Wards at sangay nito sa Nagoya(区役所・支所の日曜窓口 )

Serbisyo sa araw ng Linggo sa iba`t-ibang Wards at sangay nito sa Nagoya(区役所・支所の日曜窓口 )

Upang mabigyan ng mas maayos na serbisyo ang mga residente, may araw ng linggo na bukas ang munisipyo ng bawat ward at [詳細はこちら]