Konsultasyong Pangkalusugan, Pangkaisipan at Pisikal ng mga Dayuhang Residente (外国人の「心」と「からだ」健康相談会)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

health_check

Konsultasyong Pang-pisikal at Pang-kaisipang Kalusugan para sa mga Dayuhang Residente 
(「外国人の「心」と「からだ」健康相談会」)

Ang sesyon ng komprehensibong konsultasyong ito ay isasagawa kabilang ang mga organisasyon sa mga espesyalistang medikal na tumututok sa pagtulong sa mga banyagang residente na mayroong kaibahan sa wika at magbigay paalala sa kanilang kalusugan, sa pamamagitan ng maagap na pagtuklas sa karamdaman, pag-iingat at pagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa sistema ng medikal na pagpapagamot.
Mayroong interpreter sa English, Portuguese, Spanish, Chinese, Filipino, at Vietnamese. Ito’y itanatag ng Nagoya City Health at Welfare Bureau, Nagoya International Center, at Medical Information Center Aichi, walang bayad ang konsultasyon sa kalusugan, may pagsusuri sa tuberculosis, at may komadrona sa konsultasyong ito, at kabilang dito ang pagbibigay impormasyon sa pagsusuri sa HIV at one-coin cancer at sa sistema ng National Health Insurance.

Kailan: Enero 20, Linggo (13:30 – 16:00)
Saan: Nagoya International Center 5F Conference Room 1
Bayad: Libre
Para sa mga katanungan: NIC Information Counter, Telepono: 052-581-0100

 

 

Latest Topics

Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Kakutei shinkoku ay ang pagdedeklara ng kabuuang kinita at buwis batay sa halaga nito mula January 1 hanggang [詳細はこちら]


Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

★Natapos na ang tanggapan.★ Kailan: Pebrero 17, 2019 (Linggo) 1:00 ~ 4:30 p.m. Saan: Nagoya International Center [詳細はこちら]


NIC Libreng Konsultasyon para sa mga Banyagang mamamayan ukol sa Income tax (「外国人のための税理士による無料税務相談」

NIC Libreng Konsultasyon para sa mga Banyagang mamamayan ukol sa Income tax (「外国人のための税理士による無料税務相談」

Magsasagawa ng libreng konsultasyon pang publiko ang sertipikadong tagatuos ng Nagoya at kabilang dito ang Nagoya [詳細はこちら]Emergency Medical Care sa Holiday・Night・End/beginning of the year (救急医療)

Emergency Medical Care sa Holiday・Night・End/beginning of the year (救急医療)

Makipag-ugnayan sa Aichi Emergency Medical Information Center(☎ 263-1133)kung may mga katanungan ukol sa mga [詳細はこちら]