Pagpaparehistro at Pulungan ng Impormasyon para sa mga Boluntaryo sa Panahon ng Sakuna at Boluntaryo sa Wika (災害語学·語学ボランティア登録説明会)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

saigai_vol

Kung isang pangunahing kalamidad ay mangyari sa lungsod ng Nagoya, matatagpuan ang mga boluntaryo ng wika sa ward offices at evacuation centers sa mga apektadong lugar upang isalin ang mga impormasyon sa mga hindi nakakapagsalita ng wikang hapon na mga dayuhan at nangangailangan ng tulong. Kung ikaw ay interesado sa pagiging isang rehistradong boluntaryo ng wika ng Nagoya International Center, alamin pa ng marami ang ukol rito sa isang rehistrasyon at pulungan na sesyon.

 

Mga Boluntaryo ng Wika sa Panahon ng Sakuna

Gawain ng mga Boluntaryo: Upang makapagbigay ng suporta sa mga residenteng dayuhang nasyonalidad walang sapat na antas na kakayahan sa wikang Hapon at sa mga may kahirapan sa pagkuha ng mahalagang impormasyon sa kaganapan ng isang lindol o iba pang mga malakihang sakuna, ang mga boluntaryo ay nakahimpil sa mga ward offices at evacuation centers upang magsalin ng wika, ipaalam ang kahulugan, mangalap at magbigay ng impormasyon.
Sa ibang pagkakataon,ang mga boluntaryo ay kailangang mag interpret sa pagiging handa sa sakunang mangyayari, pang-emergency drills, at iba pa na naglalayong residenteng dayuhan.

Dalas ng Aktibidad: Anumang oras; napapailalim sa ilalabas na kahilingan sa pamamagitan ng Nagoya International Center.

Mga kinakailangan para sa pagpaparehistro: 20 taong gulang pataas, may kahit papaanong kakayahan sa pakikipag-usap sa wikang hapon sa pang-araw-araw at iba pang wika, at may malaking interes sa pagiging handa sa anumang sakuna.
• Mga boluntaryo ng Wika

Aktibidad ng Boluntaryo: Ang mga boluntaryo ay magpapaliwanag at magsasalin ng wika sa mga sitwasyon kung saan ang mga residenteng may dayuhang nasyonalidad ay nangangailangan ng suporta sa pananalita. Kabilang dito ang pagpapaliwanag sa nursery na paaralan at sa serbisyo sa Counter ng mga lokal na tanggapan ng pamahalaan; at pagsasalin ng mga titik at maikling mga dokumento (hindi kasama ang mga opisyal na dokumento).

Madalas na gawain: Anumang oras; napapailalim sa pagpapalabas sa kahilingan galing sa Nagoya International Center.

Mga kinakailangan para sa pagpaparehistro:

Ingles: Kailangan may Eiken Grade pre-1, o isang TOEIC score ng 750 katumbas o mas mataas; dapat may oras sa mga pangkaraniwang araw; ay dapat ring magparehistro bilang isang Boluntaryo ng Wika sa Panahon ng Sakuna.

Mga ibang wika: Dapat may mataas na antas sa pagsasalita ng salitang Hapon at iba pang wika.

Kailan:
Mayo 13, 2018 Linggo
Hulyo 6, 2018 Biyernes
Septiyembre 16, 2018 Linggo
Nobyembre 2, 2018 Biyernes
Enero 14, 2018 Linggo
(15:00-16:00 bawat session)

Saan: Nagoya International Center

Pagpapareserba: Makipag-ugnayan sa Exchange and Cooperation Division bago mag 17:00 sa araw bago ang iyong piniling session

Pagtatanong: Exchange and Cooperation Division (Kawamura, Takahashi)

Telepono: 052-581-5689

E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp

 

Latest Topics

Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Kakutei shinkoku ay ang pagdedeklara ng kabuuang kinita at buwis batay sa halaga nito mula January 1 hanggang [詳細はこちら]


Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

★Natapos na ang tanggapan.★ Kailan: Pebrero 17, 2019 (Linggo) 1:00 ~ 4:30 p.m. Saan: Nagoya International Center [詳細はこちら]


NIC Libreng Konsultasyon para sa mga Banyagang mamamayan ukol sa Income tax (「外国人のための税理士による無料税務相談」

NIC Libreng Konsultasyon para sa mga Banyagang mamamayan ukol sa Income tax (「外国人のための税理士による無料税務相談」

Magsasagawa ng libreng konsultasyon pang publiko ang sertipikadong tagatuos ng Nagoya at kabilang dito ang Nagoya [詳細はこちら]Emergency Medical Care sa Holiday・Night・End/beginning of the year (救急医療)

Emergency Medical Care sa Holiday・Night・End/beginning of the year (救急医療)

Makipag-ugnayan sa Aichi Emergency Medical Information Center(☎ 263-1133)kung may mga katanungan ukol sa mga [詳細はこちら]