Pagpaparehistro at Pulungan ng Impormasyon para sa mga Boluntaryo sa Panahon ng Sakuna at Boluntaryo sa Wika (災害語学·語学ボランティア登録説明会)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

saigai_vol

Sa oras ng kalamidad sa lungsod ay mayroong mga boluntaryong pupunta sa mga ward office at evacuation center upang magbigay paliwanag sa mga impormasyon para sa banyagang residente na ang pangunahing wika ay hindi wikang Nihonggo at nangangailangan ng tulong. Kung kayo ay interesado sa pagboboluntaryo, mangyaring dumalo lamang sa pagpupulong na ito.

• Disaster Language Volunteers
Aktibidad ng Boluntaryo: Ang makapagbigay ng suporta sa mga banyagang residente na hindi sapat ang kakayahan sa wikang Nihongo at nahihirapan sa pag-unawa ng mahalagang impormasyon sa oras ng lindol o malaking kalamidad. Ang mga interpreter ay mag-iikot sa tanggapan ng ward at evacuation centers upang magbigay ng serbisyo bilang interpreter, mangangalap at magbibigay ng impormasyon.
May pagkakataon rin namang ang mga boluntaryo ay tutulong sa interpretasyon sa disaster preparedness promotion events, emergency drills, atbp. para sa mga banyagang residente.
Gaano kadalas ang aktibidad: Anumang oras; batay sa kahilingang matatanggap ng Nagoya International Center.
Mga kondisyon sa rehistrasyon: May edad na 20 taong gulang pataas, may kaalaman sa wikang nihonggo na gamit sa araw-araw at iba pang wika, at may malaking interes sa preparasyon sa oras ng kalamidad.

• Language Volunteers
Aktibidad ng Boluntaryo: Ang makapagbigay suporta sa mga banyagang residente na nangangailangan ng interpreters. Kabilang dito ang interpretasyon sa nursery schools at service counters ng lokal na government offices; at translation ng liham at mga dokumento (maliban sa opisyal na dokumento).
Gaano kadalas ang aktibidad: Anumang oras; batay sa kahilingang matatanggap ng Nagoya International Center.
Mga kondisyon sa rehistrasyon:
Ingles: Mayroong kakayahan sa lebel na EIKEN Grade Pre-1, o 750 puntos sa TOIEC o higit pa; may oras sa araw ng Lunes hanggang Biyernes; at nakapagpa-rehistro bilang Disaster Language Volunteers.
Ibang wika: May mataas na kakayahan sa Nihongo at iba pang wika.

Kailan: ①Abril 20 (Sabado), ②Hulyo 5 (Biyernes), ③Septyembre 15 (Linggo),
④Nobyembre 1 (Biyernes), ⑤Pebrero 2 (Linggo) (13:30 – 14:30 bawat pagpupulong)
Saan: Nagoya International Center
Reserbasyon: Tumawag sa Exchange and Cooperation Division bago mag-alas singko (17:00) bago ang nakasaad na araw ng inyong dadaluhang pagpupulong

Para sa mga katanungan: Exchange and Cooperation Division
Telepono: 052-581-5689
E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp

 

Latest Topics


Events

Events

35th International Philippine Festival in Nagoya (第35回名古屋国際フィリピンフェスティバル) [詳細はこちら]


Pamumuhay ng Dayuhan Q&A (外国人暮らしのQ&A)

Pamumuhay ng Dayuhan Q&A (外国人暮らしのQ&A)

 Nag-iisip akong lumipat at umupa sa ibang lungsod ngunit may nakapagsabi sa akin na kailangan ko ng pangsariling [詳細はこちら]


NIC Book Recycling Bazaar (NIC 本のリサイクルバザー)

NIC Book Recycling Bazaar (NIC 本のリサイクルバザー)

Kailan: Hunyo 2, 2019 Linggo (13:00 – 15:00) Saan: Nagoya International Center 5F Conference Room 1 [詳細はこちら]


Serbisyo sa araw ng Linggo sa iba`t-ibang Wards at sangay nito sa Nagoya(区役所・支所の日曜窓口 )

Serbisyo sa araw ng Linggo sa iba`t-ibang Wards at sangay nito sa Nagoya(区役所・支所の日曜窓口 )

Upang mabigyan ng mas maayos na serbisyo ang mga residente, may araw ng linggo na bukas ang munisipyo ng bawat ward at [詳細はこちら]