Hindi na kailangan butasan ang lata ng spray kapag ito ay itatapon. (スプレー缶類排出時の穴あけは不要です。)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

Alam mo ba?

Hindi na kailangan butasan ang lata ng spray kapag ito ay itatapon.
Paano i-dispose ang mga lata ng sprayspray-e1480409782982
① Siguraduhing walang laman ang lata kung ito ay itatapon.
② Kahit hindi na butasan ang lata ng spray, ilagay sa plastik na recyclable o malinaw na plastik o plastik na maaaring makita ang nasa loob nito.

③ Ilagay ang nakaplastik na lata ng spray sa tamang lugar at araw ng koleksiyon ng mga nabubulok na basura at nakahiwalay sa madaling magliyab na basura sapagkat ito ay mapanganib.

  • Ang paghahalo ng lata ng spray at hindi nasusunog na basura ay maaaring dahilan ng sunog ng sasakyan na pang koleksyon ng basura o ng pasilidad nito.
  • Huwag ilagay ang lata ng spray sa lugar ng mga koleksiyon ng basura para sa mga recyclables.

Latest Topics

Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Kakutei shinkoku ay ang pagdedeklara ng kabuuang kinita at buwis batay sa halaga nito mula January 1 hanggang [詳細はこちら]


Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

★Natapos na ang tanggapan.★ Kailan: Pebrero 17, 2019 (Linggo) 1:00 ~ 4:30 p.m. Saan: Nagoya International Center [詳細はこちら]


NIC Libreng Konsultasyon para sa mga Banyagang mamamayan ukol sa Income tax (「外国人のための税理士による無料税務相談」

NIC Libreng Konsultasyon para sa mga Banyagang mamamayan ukol sa Income tax (「外国人のための税理士による無料税務相談」

Magsasagawa ng libreng konsultasyon pang publiko ang sertipikadong tagatuos ng Nagoya at kabilang dito ang Nagoya [詳細はこちら]Emergency Medical Care sa Holiday・Night・End/beginning of the year (救急医療)

Emergency Medical Care sa Holiday・Night・End/beginning of the year (救急医療)

Makipag-ugnayan sa Aichi Emergency Medical Information Center(☎ 263-1133)kung may mga katanungan ukol sa mga [詳細はこちら]