Hindi na kailangan butasan ang lata ng spray kapag ito ay itatapon. (スプレー缶類排出時の穴あけは不要です。)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

Alam mo ba?

Hindi na kailangan butasan ang lata ng spray kapag ito ay itatapon.
Paano i-dispose ang mga lata ng sprayspray-e1480409782982
① Siguraduhing walang laman ang lata kung ito ay itatapon.
② Kahit hindi na butasan ang lata ng spray, ilagay sa plastik na recyclable o malinaw na plastik o plastik na maaaring makita ang nasa loob nito.

③ Ilagay ang nakaplastik na lata ng spray sa tamang lugar at araw ng koleksiyon ng mga nabubulok na basura at nakahiwalay sa madaling magliyab na basura sapagkat ito ay mapanganib.

  • Ang paghahalo ng lata ng spray at hindi nasusunog na basura ay maaaring dahilan ng sunog ng sasakyan na pang koleksyon ng basura o ng pasilidad nito.
  • Huwag ilagay ang lata ng spray sa lugar ng mga koleksiyon ng basura para sa mga recyclables.

Latest Topics

NIC Nihonggo Class para sa mga Bata (「NIC子ども日本語教室」)

NIC Nihonggo Class para sa mga Bata (「NIC子ども日本語教室」)

Para sa mga batang may edad na 6–15 taong gulang na hindi pangunahing wika ang nihonggo (Mga batang ipinanganak mula [詳細はこちら]Events

Events

Peer Support Salon (4 sessions) Nagoya International Center Registered Volunteers Wanted for 2019 [詳細はこちら]


Nagoya City Public Elementary School Enrollment Applications (小学校入学に関する手続きについて)

Nagoya City Public Elementary School Enrollment Applications (小学校入学に関する手続きについて)

Alam ninyo ba na ang mga batang may banyagang nasyonalidad ay makakapasok sa mga Public Elementary Schools? [詳細はこちら]


Impormasyon Tungkol sa Pagpapatala sa Bagong Grade 1 sa Nagoya Municipal Elementary Schools (小学校新1年生の入学案内)

Impormasyon Tungkol sa Pagpapatala sa Bagong Grade 1 sa Nagoya Municipal Elementary Schools (小学校新1年生の入学案内)

Ang mga batang ipinanganak sa pagitan ng Abril 2, 2012 hanggang Abril 1, 2013 ay maaaring magpatala. [詳細はこちら]