Midori Ward pang Turistang Guide Map ay magagamit na ngayon sa English (緑区散策マップ(英語版)が完成!)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

MidoriMap600x325

Ang  Midori ward guide map ng turista ay nag tampok ng kursong paglalakad sa mga pangunahing lugar sa Midori Ward (Narumi,Odaka, at Okehazama). May kasama itong ma ikling paliwanag at mga larawan ng mga tampok sa bawat lugar. Puno ng mga impormasyon,  may mga bahagi rin ukol sa Labanan ng Okehazama at ang tradisyonal na kagalingan sa pagtitina, ang Arimatsu-Narumi shibori, pati na rin ang buwanang gabay sa mga tradisyonal na festival.

Makukuha ang mga kopya mula sa opisina ng Midori Ward,sa Tokushige branch office, at tourist information centers sa buong Nagoya City.

Katanungan: Midori Ward Tourism Promotion Council (Midori Ward Office Community Cooperation Promotion Office)

Telepono:052-625-3878 E-mail:a6253872@midori.city.nagoya.lg.jp (Japanese)

Latest Topics

NIC Nihonggo Class para sa mga Bata (「NIC子ども日本語教室」)

NIC Nihonggo Class para sa mga Bata (「NIC子ども日本語教室」)

Para sa mga batang may edad na 6–15 taong gulang na hindi pangunahing wika ang nihonggo (Mga batang ipinanganak mula [詳細はこちら]Events

Events

Peer Support Salon (4 sessions) Nagoya International Center Registered Volunteers Wanted for 2019 [詳細はこちら]


Nagoya City Public Elementary School Enrollment Applications (小学校入学に関する手続きについて)

Nagoya City Public Elementary School Enrollment Applications (小学校入学に関する手続きについて)

Alam ninyo ba na ang mga batang may banyagang nasyonalidad ay makakapasok sa mga Public Elementary Schools? [詳細はこちら]


Impormasyon Tungkol sa Pagpapatala sa Bagong Grade 1 sa Nagoya Municipal Elementary Schools (小学校新1年生の入学案内)

Impormasyon Tungkol sa Pagpapatala sa Bagong Grade 1 sa Nagoya Municipal Elementary Schools (小学校新1年生の入学案内)

Ang mga batang ipinanganak sa pagitan ng Abril 2, 2012 hanggang Abril 1, 2013 ay maaaring magpatala. [詳細はこちら]