Magplano ng maaga para sa pagtatapon ng basura kapag lumipat (引っ越しごみは計画的に)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

hikkoshi_gomi_fi

Ang Tagsibol ay panahon kung kailan maraming mga taong lumilipat sa ibang lugar. Siyasatin ang angkop na paraan ng pagtatapon para sa inyong mga hindi kailangang kagamitan, at itapon ang mga ito sa wastong paraan. Lalo na sa kaso ng mga di-nasusunog na basura at sa may malalaking sukat na basura, na kung saan ang pangongolekta nito ay ginaganap isang beses lamang sa isang buwan, mahalagang kumpirmahin ang petsa ng koleksyon, at ilabas ang inyong basura sa planadong paraan, kaunti lamang sa isang pagkakataon, upang hindi magkaroon ng masyadong maraming basurang itatapon sa isang lugar ng koleksyon sa naibigay na petsa.

 

Mga Basurang may Malalaking Sukat (Basurang mas malaki sa 30cm3 ) Kailangan ng bayad  【Kailangan ng Paunang pag-aaplay, 7 araw man lamang bago ang araw ng koleksyon】

①Kung makikiusap ng koleksyon, tumawag sa Large Waste Service Center (service in Japanese)
0120-758-530 (toll free)

Mula sa Cellphones o labas ng prepektura ng Aichi
052-950-2581 (may bayad)

9:00am – 5:00pm (maliban ng Sat., Sun., katapusan ng taon / panahon ng New Year)
②Bumili ng Payment Certificates o Stickers para sa mga basurang may malalaking sukat.

Mabibili ang mga ito sa mga Convenient Stores at Supermarkets sa lungsod.

Purchase large-sized garbage collection payment certificates (stickers). Ang mga stickers na ito ay non-refundable.

③Idikit ang Sticker na kasama ang inyong collection number at pangalan sa madaling makitang lugar ng inyong malaking sukat na basura, at ito ay ilabas sa araw ng koleksyon ng basura ng 8:00 ng umaga

 

 

sodaigomi
Pahayagan, Magasin, cardboard, gamit o lumang damit ★Libre 【Hindi ito kinokolekta ng Lungsod】

Paki labas ang mga bagay na ito kasama ng koleksyon ng grupo ng mga recyclables sa inyong lugar.

Siyasatin ang mga nakaipit sa mga pahayagan, community bulletins, o kumontak sa Waste Reduction Promotion Office (phone: 972-2398) para sa petsa at lokasyon.

Koshi
Ang mga bagay na itinalaga ng Home Appliances Recycling Law (air condition, TV, refrigerator / freezer, washing machine, clothes dryers) ★Kailangan ng bayad 【Hindi ito kinokolekta ng Lungsod】

Pakitapon po ang mga bagay na ito gamit ang isa sa mga sumusunod na paraan.

Ang Request disposal mula sa appliance retailer, maging 1 ang tindahan kung saan ka bibili ng bago o kapalit na kagamitan o 2 dalhin ng sarili sa isang tinalagang komersyal na lugar na tapunan (Kontakin ang environmental affairs office ng Ward ng inyong tinitirahan para sa mga detalye )

kadenrecycle

*Kung kinakailangan ng tagapag salin ng wika sa oras ng inquiry tungkol sa basura at recyclables,gamitin ang NIC’s Trio-Phone service sa 052-581-6112.

Mga katanungan: Operations Division, City of Nagoya Environmental Affairs Bureau, phone: 052-972-2385 (Japanese)

 

Latest Topics

Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Kakutei shinkoku ay ang pagdedeklara ng kabuuang kinita at buwis batay sa halaga nito mula January 1 hanggang [詳細はこちら]


Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

★Natapos na ang tanggapan.★ Kailan: Pebrero 17, 2019 (Linggo) 1:00 ~ 4:30 p.m. Saan: Nagoya International Center [詳細はこちら]


NIC Libreng Konsultasyon para sa mga Banyagang mamamayan ukol sa Income tax (「外国人のための税理士による無料税務相談」

NIC Libreng Konsultasyon para sa mga Banyagang mamamayan ukol sa Income tax (「外国人のための税理士による無料税務相談」

Magsasagawa ng libreng konsultasyon pang publiko ang sertipikadong tagatuos ng Nagoya at kabilang dito ang Nagoya [詳細はこちら]Emergency Medical Care sa Holiday・Night・End/beginning of the year (救急医療)

Emergency Medical Care sa Holiday・Night・End/beginning of the year (救急医療)

Makipag-ugnayan sa Aichi Emergency Medical Information Center(☎ 263-1133)kung may mga katanungan ukol sa mga [詳細はこちら]