Mga Aplikasyon para sa Pag-enroll sa Pampublikong Paaralan ng Lungsod ng Nagoya (小学校入学に関する手続きについて)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

shogakko

Alam mo ba na ang mga batang may dayuhang nasyonalidad ay maaaring magpatala sa mga pampublikong paaralang elementarya? Kung nakatira ka sa Lungsod ng Nagoya at nais na dumalo ang iyong anak sa paaralang elementarya ng Lungsod ng Nagoya (shiritsu shōgakkō / 市立小学校) mula Abril 2018 (ang simula ng taon ng pag-aaral), maaari kang mag-apply sa Residents’ Affairs Division sa inyong lokal na ward office (Shimin-ka / 市民 課) o sa Community & Residents Affairs Division (shimin-gakari / 市民係) sa inyong lokal na tanggapang pansangay. Ang mga aplikasyon para sa mga bata na ipinanganak sa pagitan ng Abril 2, 2011 at Abril 1, 2012 ay tinatanggap na ngayon.

Ang pagpapatala ay batay sa inyong lugar ng tinitirahan at ang mga bata ay hindi maaaring ma-enroll sa isang paaralan sa isang lugar kung saan sila ay hindi residente. Pagkatapos ng aplikasyon, kinakailangan para sa iyong anak na magkaroon ng medikal na pagsusuri sa isang tiyak na petsa (pagkatapos ng Oktubre 1) na itinakda ng lokal na paaralang elementarya. Sa Enero 2018 isang paunawa ng pagtanggap sa pagpapatala (shūgaku tsūchi-sho / 就学通知書) ay ipapadala mula sa lokal na ward office.

Ang mga bata na hindi nakarehistro bilang residente ay maaaring maging karapat-dapat para sa pagpapatala gamit ang isang alternatibong pamamaraan ng pagpapatala. Para sa karagdagang impormasyon mangyaring makipag-ugnayan sa Division ng Affairs ng mga residente sa iyong lokal na tanggapan ng ward, o sa Dibisyon ng Mga Komunidad at Residente ng iyong lokal na tanggapang pansangay.
Ang mga application sa pagpapatala ay maaari ring isumite sa buong taon. Para sa mga detalye, mangyaring magtanong sa Division Affairs ng mga Residente sa iyong lokal na tanggapan ng ward, o sa Dibisyon ng Komunidad at Residente ng Kagawaran ng iyong lokal na tanggapang pansangay.

Latest Topics

Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

Kailan: Marso 4, 2018 Linggo (1:00PM - 4:30PM) Saan: Nagoya International Center Annex Hall [詳細はこちら]


Workshop para sa Paghanda sa Kalamidad(防災サロン)

Workshop para sa Paghanda sa Kalamidad(防災サロン)

Petsa ng Seminar: Marso 11, 2018(Linggo) Lugar: Nagoya International Center 5th Floor No.1 Meeting Room [詳細はこちら]


Konsultasyong Pangkalusugan, Pangkaisipan at Pisikal ng mga Dayuhang Residente (外国人の「心」と「からだ」健康相談会)

Konsultasyong Pangkalusugan, Pangkaisipan at Pisikal ng mga Dayuhang Residente (外国人の「心」と「からだ」健康相談会)

Ang layunin ng konsultasyong ito ay gaganapin kasabay ng mga kaugnay na organisasyon ng mga medikal na espesyalista. [詳細はこちら]


Pagbabasa ng picture books sa iba`t-ibang wika (外国語で楽しむ絵本の会)

Pagbabasa ng picture books sa iba`t-ibang wika (外国語で楽しむ絵本の会)

Inihahatid ng mga boluntaryo ng Nagoya International Center ang “Gaikokugo no E-hon no yomikikase (pagbabasa ng mga [詳細はこちら]


Pinsala na Dulot Nito  (アライグマの目撃情報や被害情報をお寄せください)

Pinsala na Dulot Nito (アライグマの目撃情報や被害情報をお寄せください)

Ang hayop na tinatawag na Raccoon (araiguma / アライグマ) ay tinaguriang mga uri ng hayop na nananalakay at ang [詳細はこちら]