Mayroon ka bang Insurance Liability ng Bisikleta? (自転車損害賠償保険等に加入していますか?)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

bicycle_insurance_fi

☆PDF DOWNLOAD☆

May mga kamakailan-lamang na ilang bilang ng mga kaso kung saan ang mga indibidwal ay inatasang magbayad ng mataas na halaga para sa kompensasyon matapos na ituring na responsable sa pagdudulot ng kamatayan o pinsala resulta ng aksidente sa bisikleta.

Upang magbigay ng proteksyon sa mga biktima ng mga aksidente sa bisikleta, at mapawi ang pinansiyal na pasanin sa mga indibidwal na itinuturing na may pananagutan na magbayad ng mga pinsala, ang Lungsod ng Nagoya ay magsasagawa ng sapilitang Bicycle Liabilty Insurance (Seguro) para sa mga gumagamit ng bisikleta mula Oktubre.

 

Ano ang Bicycle Liability Insurance?

1 Mayroon ka bang Personal Liability Insurance?

Ito ay Insurance na nagbabayad ng pananagutan na hindi lamang sa mga aksidente sa bisikleta, kundi sa araw-araw na sitwasyon.

Minsan ito ay sakop ng mga add-on na probisyon para sa mga uri ng Insurance o seguro na nakalista sa ibaba, kaya mangyaring suriin. Kung hindi ka sigurado, mangyaring sumangguni sa iyong kasalukuyang tagapagkaloob ng seguro.
● Seguro ng bisikleta (自転車保険) ● Seguro ng sasakyan (自動車保険) ● Seguro ng sunog (火保険) ● Iba’t ibang uri ng kooperatibong Seguro (共済) … atbp.

2 Mayroon ka bang Incidental Insurance na TS Mark?

TSMarkAng TS Mark ay ikinakabit sa iyong bisikleta sa isang bicycle maintenance safety shop kapag bumili ka ng bisikleta o kapag nagpapa- inspeksyon at nagpapanatili ng iyong bisikleta. Kabilang sa TS Mark ang seguro sa aksidente at pananagutan, at mayroong ding isang taong bisa mula sa petsa na nainspeksyon ang bisikleta.

 

 

Kung hindi mo nalagyan ng tsek ang alinman sa mga kahon sa itaas, kumuha ng Liability Insurance ng bisikleta.

 

Mga Katanungan: Division of Promotion sa Kaligtasan ng Komunidad, Lungsod ng Nagoya Civic & Economic Affairs Bureau
Telepono: 052-972-3040 (Japanese)

Latest Topics

Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

Kailan: Marso 4, 2018 Linggo (1:00PM - 4:30PM) Saan: Nagoya International Center Annex Hall [詳細はこちら]


Workshop para sa Paghanda sa Kalamidad(防災サロン)

Workshop para sa Paghanda sa Kalamidad(防災サロン)

Petsa ng Seminar: Marso 11, 2018(Linggo) Lugar: Nagoya International Center 5th Floor No.1 Meeting Room [詳細はこちら]


Konsultasyong Pangkalusugan, Pangkaisipan at Pisikal ng mga Dayuhang Residente (外国人の「心」と「からだ」健康相談会)

Konsultasyong Pangkalusugan, Pangkaisipan at Pisikal ng mga Dayuhang Residente (外国人の「心」と「からだ」健康相談会)

Ang layunin ng konsultasyong ito ay gaganapin kasabay ng mga kaugnay na organisasyon ng mga medikal na espesyalista. [詳細はこちら]


Pagbabasa ng picture books sa iba`t-ibang wika (外国語で楽しむ絵本の会)

Pagbabasa ng picture books sa iba`t-ibang wika (外国語で楽しむ絵本の会)

Inihahatid ng mga boluntaryo ng Nagoya International Center ang “Gaikokugo no E-hon no yomikikase (pagbabasa ng mga [詳細はこちら]


Pinsala na Dulot Nito  (アライグマの目撃情報や被害情報をお寄せください)

Pinsala na Dulot Nito (アライグマの目撃情報や被害情報をお寄せください)

Ang hayop na tinatawag na Raccoon (araiguma / アライグマ) ay tinaguriang mga uri ng hayop na nananalakay at ang [詳細はこちら]