Pinsala na Dulot Nito (アライグマの目撃情報や被害情報をお寄せください)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

Araiguma600x325

Ang hayop na tinatawag na Raccoon (araiguma / アライグマ) ay tinaguriang mga uri ng hayop na nananalakay at ang kanilang epekto sa Ecosystem gayundin ang kanilang potensyal na makapinsala ng tao ay isang dahilan upang maging alalahanin. Ang kanilang bilang ay mabilis na dumarami kung hindi maaantabayanan at kinakailangang kontrolin ang kanilang populasyon.

①May guhit na pattern sa buntot.

②May itim na guhit sa ibabaw ng ilong

③May itim na pattern ng mistulang maskara sa paligid ng mata

④May malinaw na bakas ng magkakahiwalay na limang daliri ng paa

 

Mga Katanungan: Nagoya Biodiversity Center, City of Nagoya (なごや生物多様性センター)

Phone: 052-831-8104 (Wikang Hapon)