Interpretation Service Sa Japan Pension Service Branch Offices (日本年金機構年金事務所の通訳サービス)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

nenkin_tsuyaku_fi

Ang Interpretation Service ay maaaring makamit sa 5 wika (Ingles, Intsik, Korean, Portuges at Espanyol) para sa pag-konsulta tungkol sa pensyon sa mga sumusunod na branch offices ng Japan Pension Service.

Mga Branch Offices sa Aichi Prefecture na Maaaring Mag-aplay:

Applicable branch offices in Aichi Prefecture:

Ozone (大曽根) – Nagoya-shi Higashi-ku Higashiozone-cho 28-1 (名古屋市東区東大曽根町28-1)

Toyohashi (豊橋) – Toyohashi-shi Komoguchi-cho 3-96 (豊橋市菰口町3-96)

Okazaki (岡崎) – Okazaki-shi Asahi-cho 3-9 (岡崎市朝日町3-9)

Toyota (豊田) – Toyota-shi Shinmei-cho 3-33-2 (豊田市神明町3-33-2)

 

(Para sa mga Branch Offices na maaaring mag-aplay sa labas ng Aichi Prefecture, tingnan ang http://www.nenkin.go.jp/international/index.files/office.pdf)

 

Upang makatanggap ng isang konsultasyon gamit ang interpretation service, mangyari lamang na tumawag sa sumusunod na angkop na numero.

・Para sa mga katanungan tungkol sa pagtanggap ng mga benepisyo sa pensiyon: 0570-05-1165 (o 03-6700-1165 kung ang iyong numero ay nagsisimula sa 050)

・Para sa mga katanungan tungkol sa coverage sa ilalim ng National Pension System: 0570-003-004 (o 03-6630-2525 kung ang iyong numero ay nagsisimula sa 050)

・Para sa mga katanungan tungkol sa coverage sa ilalim ng Employees’ Pension Insurance at Employees’ Health Insurance System: 0570-007-123 (o 03-6837-2913 kung ang iyong numero ay nagsisimula sa 050)

(may bayad ang mga tawag)

 

*Tandaan po lamang na ang interpretation services sa mga branch offices ay hindi maaari para sa mga katanungan hango sa telepono.

Oras ng Opisina: Lunes hanggang Biyernes (9:00 – 17:00)

Para sa iba pang mga impormasyon sa wikang Ingles at iba pang lenguwahe, tingnan ang Japan Pension Service website.

Website: http://www.nenkin.go.jp/international/index.html

Latest Topics

NIC Nihonggo Class para sa mga Bata (「NIC子ども日本語教室」)

NIC Nihonggo Class para sa mga Bata (「NIC子ども日本語教室」)

Paraan ng aplikasyon: Magpunta sa NIC, 4F, Exhibition Room 3 sa Mayo 12, Linggo 2019, sa pagitan ng alas-9:45-10:15 ng [詳細はこちら]


NIC Japanese Class para sa mga istudyante na nasa High School (NIC高校生向け日本語教室)

NIC Japanese Class para sa mga istudyante na nasa High School (NIC高校生向け日本語教室)

Paraan ng aplikasyon: Magpunta sa NIC, 4F, Exhibition Room 3 sa Mayo 12, Linggo, sa pagitan ng alas-2:00-2:30 ng hapon. [詳細はこちら]


NIC Nihonggo Class para sa Mga Matanda (NIC日本語の会)

NIC Nihonggo Class para sa Mga Matanda (NIC日本語の会)

Paraan ng aplikasyon: Magpunta sa NIC, 5F, Conference Room 1 sa Mayo 12, Linggo, sa pagitan ng alas-11:00-11:30 ng umaga [詳細はこちら]


Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Kakutei shinkoku ay ang pagdedeklara ng kabuuang kinita at buwis batay sa halaga nito mula January 1 hanggang [詳細はこちら]


Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

★Natapos na ang tanggapan.★ Kailan: Pebrero 17, 2019 (Linggo) 1:00 ~ 4:30 p.m. Saan: Nagoya International Center [詳細はこちら]