Sunday Service sa Ward ng Lungsod ng Nagoya at Branch Offices (区役所・支所の日曜窓口)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

sunday_fi

Ito ay para makapagbigay ng malawak na serbisyo para sa mga residente, makakatanggap ng serbisyo sa ward at branch offices na itinala sa araw ng linggo. Ang tanggapan ng serbisyo sa araw ng Linggo ay bukas isang beses isang buwan, sa unang Linggo ng buwan (ikalawang Linggo ng buwan sa Enero, Pebrero, Mayo at Setyembre); gayon din sa pangalawang huling Linggo at huling Linggo ng Marso, at ikalawang Linggo ng Abril ay para sa serbisyo na may kaugnayan sa mga pamamaraan tungkol sa paglipat ng tirahan sa lungsod at mula sa lungsod ng Nagoya

※Tandaan, ang mga petsa na nakatala ay maaaring mabago o makansela.

 

Serbisyo sa araw ng Lingo

2018 2019
Abril 1 8:45 – 14:00 Enero13 8:45 – 12:00
Abril 8 8:45 – 12:00 Peb.10. 8:45 – 12:00
Mayo 13 8:45 – 12:00 Marso 3 8:45 – 12:00
Hunyo 3 8:45 – 12:00 Marso 24 8:45 – 12:00
Hulyo 1 8:45 – 12:00 Marso 31 8:45 – 14:00
Agosto 5 8:45 – 12:00
Set. 9. 8:45 – 12:00
Okt.7. 8:45 – 12:00
Nob.4. 8:45 – 12:00
Dis. 2. 8:45 – 12:00

 

Mga serbisyong pinagkakaloob

Ang serbisyo ay limitado sa pagsumite at pagpapalabas ng mga dokumento tungkol sa paglipat ng tirahan sa Lungsod o mula sa Lungsod ng Nagoya.

Pagsusumite ng Abiso ng Paglipat  (転入届け / tennyū-todoke), Notipikasyon  ng Paglipat  (転出届 / tenshutsu-todoke), Pagbibigay-alam sa Paglipat ng Tirahan  (転居届 / tenkyo-todoke) (Resident Card at Individual Number Card / Individual Number Notification Card ay kinakailangan)

 • Mga pamamaraan tungkol sa paglipat ng paaralan
 • Ang sumusunod ay mga pamamaraan na may kaugnayan sa pagpapalit ng tirahan
  • Pagkuha, Pagkawala, o Pagpapalit ng Eligibility para sa National Pension (国民年金 / kokumin nenkin)
  • Aplikasyon para sa, Paghinto ng, o Pagbabago sa National Health Insurance (国民健康保険 / kokumin kenkō hoken)
  • Aplikasyon para sa Childcare Allowance (児童手当 / jidō teate)
  • Pagkuha, Pagkawala, o Pagpapalit ng Eligibility para sa Medical Care System para sa mga Matatanda (後期高齢者医療 / kōki kōreisha iryō)
  • Pagkuha, Pagkawala, o Pagpapalit ng Eligibility para sa Welfare Medical Care (medical expenses subsidy) (福祉医療 / fukushi iryō)
  • Pagkuha, Pagkawala, o Pagpapalit ng Eligibility para sa Nursing Care Insurance (介護保険 / kaigo hoken)
  • Aplikasyon para sa at pagbalik ng Senior Citizens’ Handbook at Pass (敬老手帳・パス / keirō techōpasu)
 • Seal (印鑑 / inkan) Registration, Notification of Family Register (戸籍 / koseki), Aplikasyon para sa Special Permanent Resident Certificate
 • Pagsumite ng deklarasyon ng buwis at notipikasyon.
 • Bayad ng Buwis
 • Pagpapalabas ng kopya ng Resident Register, Seal Registration Certificate, full / individual Certification of Family Register, Certification of Tax Affairs

 

※Mangyaring magkaroon ng kaalaman na ilan sa mga pamamaraan ay maaaring hindi magamit. Maaari kayong pakiusapang bumalik sa ibang araw para sa mga pamamaraan na kinakailangang ng kumpirmasyon mula sa ibang lupong lokal o pambansang pamahalaan.

Latest Topics

NIC Nihonggo Class para sa mga Bata (「NIC子ども日本語教室」)

NIC Nihonggo Class para sa mga Bata (「NIC子ども日本語教室」)

Paraan ng aplikasyon: Magpunta sa NIC, 4F, Exhibition Room 3 sa Mayo 12, Linggo 2019, sa pagitan ng alas-9:45-10:15 ng [詳細はこちら]


NIC Japanese Class para sa mga istudyante na nasa High School (NIC高校生向け日本語教室)

NIC Japanese Class para sa mga istudyante na nasa High School (NIC高校生向け日本語教室)

Paraan ng aplikasyon: Magpunta sa NIC, 4F, Exhibition Room 3 sa Mayo 12, Linggo, sa pagitan ng alas-2:00-2:30 ng hapon. [詳細はこちら]


NIC Nihonggo Class para sa Mga Matanda (NIC日本語の会)

NIC Nihonggo Class para sa Mga Matanda (NIC日本語の会)

Paraan ng aplikasyon: Magpunta sa NIC, 5F, Conference Room 1 sa Mayo 12, Linggo, sa pagitan ng alas-11:00-11:30 ng umaga [詳細はこちら]


Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Kakutei shinkoku ay ang pagdedeklara ng kabuuang kinita at buwis batay sa halaga nito mula January 1 hanggang [詳細はこちら]


Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

★Natapos na ang tanggapan.★ Kailan: Pebrero 17, 2019 (Linggo) 1:00 ~ 4:30 p.m. Saan: Nagoya International Center [詳細はこちら]