Nagoya City Public Elementary School Enrollment Applications (小学校入学に関する手続きについて)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

Alam ninyo ba na ang mga batang may banyagang nasyonalidad ay makakapasok sa mga
Public Elementary Schools?

Kung ikaw ay nakatira sa lungsod ng Nagoya at nais mong pag-aralin ang inyong anak sa public elementary school (shiritsu shōgakkō / 市立小学校) sa lungsod ng Nagoya mula Abril 2019 (simula ng pasukan) maaari kang mag-aplay sa iyong lokal na Ward office Residents’ Affairs Division (shimin-ka / 市民課) o sa Community & Residents Affairs Division (shimin-gakari / 市民係) ng inyong lokal na sangay. Aplikasyon para sa mga batang ipinanganak sa pagitan ng Abril 2,2012 hanggang Abril 1, 2013 ay tinatanggap ngayon.
Ang enrollment ay nakabase sa inyong lugar kung saan kayo nakatira at nakarehistro kung kaya’t hindi maaaring i-enroll ang bata sa isang paaralan na nasa ibang lugar . Pagkatapos ng aplikasyon, kinakailangan na ipa-medikal check-up ang bata sa nakalaan na araw (pagkatapos ng Oktobre 1) na inatas ng lokal na paaralan ng elementarya. Sa Enero taon 2019 ,mayroon sulat o abiso na nakasaad na tinatanggap ang bata (shūgaku tsūchi-sho / 就学通知書) na mangagaling muIa sa inyong lokal na tanggapan. Ang mga batang hindi pa nakarehistro bilang residente ay may karapatan din makapag-enroll gamit ang alternatibong pamamaraan ng pagpapalista. Para sa iba pang impormasyon tumawag lamang sa Residents’ Affairs Division o sa Community & Residents Affairs Division ng inyong lokal na tanggapan.
Ang aplikasyon sa enrollment ay maaari ding isumite sa buong isang taon. Para sa buong detalye makipag ugnayan po lamang sa Residents’ Affairs Division o sa Community & Residents Affairs Division sa inyong lokal na sangay.

Latest Topics


Events

Events

35th International Philippine Festival in Nagoya (第35回名古屋国際フィリピンフェスティバル) [詳細はこちら]


Pamumuhay ng Dayuhan Q&A (外国人暮らしのQ&A)

Pamumuhay ng Dayuhan Q&A (外国人暮らしのQ&A)

 Nag-iisip akong lumipat at umupa sa ibang lungsod ngunit may nakapagsabi sa akin na kailangan ko ng pangsariling [詳細はこちら]


NIC Book Recycling Bazaar (NIC 本のリサイクルバザー)

NIC Book Recycling Bazaar (NIC 本のリサイクルバザー)

Kailan: Hunyo 2, 2019 Linggo (13:00 – 15:00) Saan: Nagoya International Center 5F Conference Room 1 [詳細はこちら]


Serbisyo sa araw ng Linggo sa iba`t-ibang Wards at sangay nito sa Nagoya(区役所・支所の日曜窓口 )

Serbisyo sa araw ng Linggo sa iba`t-ibang Wards at sangay nito sa Nagoya(区役所・支所の日曜窓口 )

Upang mabigyan ng mas maayos na serbisyo ang mga residente, may araw ng linggo na bukas ang munisipyo ng bawat ward at [詳細はこちら]