NIC Nihonggo Class para sa mga Bata (「NIC子ども日本語教室」)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

NIC Nihonggo Class para sa mga Bata
NIC子ども日本語教室

Ito ay para sa mga non-native speakers na bata, edad 6 -15 taong gulang (ipinanganak sa pagitan ng April 2, 2004 at April 1, 2013). Pinakamarami ang 60 katao. Kung marami ang mga aplikante, pipiliin ang mga mag-aaral batay sa lebel ng kanilang pangangailangan. Dito ay matututunan ang wikang Nihongo na kailangan nila sa pamumuhay at pag-aaral.

Kailan: Tuwing Linggo mula Mayo 19 hanggang Hulyo 21, 2019 (10:00 – 11:30; 10 lessons)
Saan: Nagoya International Center
Babayaran: 1,000 Yen (para sa 10 lessons)
Paraan ng aplikasyon: Magpunta sa NIC, 4F, Exhibition Room 3 sa Mayo 12, Linggo 2019, sa pagitan ng alas-9:45-10:15 ng umaga. Pagkatapos ng pagkumpleto ng aplikasyon ay may interview. Kailangan samahan ng mga magulang, guardian, o iba pang nangangalaga sa mga aplikanteng bata (hal. Guro, atbp.)
Makikita ang mga application forms sa NIC, 3F, pamphlet box area. O kaya naman ay sa NIC website na www.nic-nagoya.or.jp .
Para sa detalye: Makipag-ugnayan sa NIC Exchange and Cooperation Division sa numerong 052-581-5689.

Latest Topics

NIC Nihonggo Class para sa mga Bata (「NIC子ども日本語教室」)

NIC Nihonggo Class para sa mga Bata (「NIC子ども日本語教室」)

Paraan ng aplikasyon: Magpunta sa NIC, 4F, Exhibition Room 3 sa Mayo 12, Linggo 2019, sa pagitan ng alas-9:45-10:15 ng [詳細はこちら]


NIC Japanese Class para sa mga istudyante na nasa High School (NIC高校生向け日本語教室)

NIC Japanese Class para sa mga istudyante na nasa High School (NIC高校生向け日本語教室)

Paraan ng aplikasyon: Magpunta sa NIC, 4F, Exhibition Room 3 sa Mayo 12, Linggo, sa pagitan ng alas-2:00-2:30 ng hapon. [詳細はこちら]


NIC Nihonggo Class para sa Mga Matanda (NIC日本語の会)

NIC Nihonggo Class para sa Mga Matanda (NIC日本語の会)

Paraan ng aplikasyon: Magpunta sa NIC, 5F, Conference Room 1 sa Mayo 12, Linggo, sa pagitan ng alas-11:00-11:30 ng umaga [詳細はこちら]


Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Kakutei shinkoku ay ang pagdedeklara ng kabuuang kinita at buwis batay sa halaga nito mula January 1 hanggang [詳細はこちら]


Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

★Natapos na ang tanggapan.★ Kailan: Pebrero 17, 2019 (Linggo) 1:00 ~ 4:30 p.m. Saan: Nagoya International Center [詳細はこちら]