NIC Nihonggo Class para sa mga Bata (「NIC子ども日本語教室」)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

NIC Nihonggo Class para sa mga Bata
(「NIC子ども日本語教室」)

Para sa mga batang may edad na 6–15 taong gulang na hindi pangunahing wika ang nihonggo (Mga batang ipinanganak mula Abril 2, 2003 hanggang Abril 1, 2012.) Tinatayang 60 katao ang tatanggapin. Kung lalagpas sa kapasidad ng aplikante, pagpapasyahan ang pagpipili kung kinakailangan. Matututunan ng mga mag-aaral ang mga kinakailangang abilidad sa wikang Hapon para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at maging sa paaralan.

Kailan: Tuwing Linggo mula Enero 13, 2019 hanggang Marso 24, 2019 (10:00 – 11:30)
(10 lessons; Walang klase sa Pebrero 10)
Saan: Nagoya International Center
Bayad: 1,000 Yen para sa 10 lessons
Paano mag-apply: Magpunta sa tanggapan sa NIC 4F Exhibition Room 3 sa Enero 6, 2019 Linggo, sa pagitan ng 9:45 at 10:15. Matapos ang tanggapan, may interview ang mga aplikante. (Kinakailangan kasama ang mga magulang o taga-pangalaga).
Ang mga Application Forms at impormasyon ay makukuha sa NIC 3F pamphlet box area o sa NIC website www.nic-nagoya.or.jp
Para sa ibang detalye: Tumawag sa NIC Exchange and Cooperation Division sa telepono 052-581-5689

Latest Topics

NIC Libreng Konsultasyon para sa mga Banyagang mamamayan ukol sa Income tax (「外国人のための税理士による無料税務相談」

NIC Libreng Konsultasyon para sa mga Banyagang mamamayan ukol sa Income tax (「外国人のための税理士による無料税務相談」

Magsasagawa ng libreng konsultasyon pang publiko ang sertipikadong tagatuos ng Nagoya at kabilang dito ang Nagoya [詳細はこちら]


NIC LIBRARY Winter Holiday Quiz Rally (NICライブラリー冬休みクイズラリー)

NIC LIBRARY Winter Holiday Quiz Rally (NICライブラリー冬休みクイズラリー)

Kailan: Disyembre 16, Linggo 2018 hanggang Enero 13, Linggo 2019 (10:00 - 17:00). [詳細はこちら]


NIC Nihonggo Class para sa mga Bata (「NIC子ども日本語教室」)

NIC Nihonggo Class para sa mga Bata (「NIC子ども日本語教室」)

Para sa mga batang may edad na 6–15 taong gulang na hindi pangunahing wika ang nihonggo (Mga batang ipinanganak mula [詳細はこちら]Events

Events

Peer Support Salon (4 sessions) Nagoya International Center Registered Volunteers Wanted for 2019 [詳細はこちら]