NIC Libreng Konsultasyon para sa mga Banyagang mamamayan ukol sa Income tax (「外国人のための税理士による無料税務相談」

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

NIC Libreng Konsultasyon para sa mga Banyagang mamamayan ukol sa Income tax
(「外国人のための税理士による無料税務相談」)

Magsasagawa ng libreng konsultasyon pang publiko ang sertipikadong tagatuos ng Nagoya at kabilang dito ang Nagoya International Center ukol sa income tax return at iba pang uri na may kaugnayan sa tax ng mga banyagang mamamayan.

① Pebrero 17, Linggo 10:00 – 16:00 (Walang konsultasyon ng 12:00 – 13:00) sa Nagoya International Center 4F Exhibition Room.
② Pebrero 9 Sabado, 16 Sabado, 23 Sabado, 24 Linggo. at Marso 2 Sabado, 3 Linggo ay 13:00 – 17:00 sa Nagoya International Center 3F Information Counter.

Lugar: ① Hanggang 30 katao ② Hanggang 36 katao
Bayad: Libre ang konsultasyon; may bayad na 10 yen kada 1 page para sa xerox copy.
Paano mag-apply: Sa staff ng NIC 3F Information Counter o kaya’y tumawag sa 052-581-0100 mula 10:00 ng Enero 11, Biyernes. Pangunahing prayoridad ang mga mauunang aplikante, ngunit kung mayroong baguhang aplikante ay prayoridad din na uunahin ito.
Ang kaganapang ito ay limitado lamang ang isasagawang tulong para sa income tax return at hindi ito nagmula sa mga staff ng NIC. Ito’y inilaan lamang ng tagatuos ng tax bilang boluntaryo. Ang libreng konsultasyon na ito ay hindi angkop sa mga naglalakihang income tax at may-ari ng negosyo at operators.