NIC Japanese Class para sa mga istudyante na nasa High School (NIC高校生向け日本語教室)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

NIC Japanese Class para sa mga istudyante na nasa High School
(「NIC高校生向け日本語教室」)

Para sa mga kabataan (na ipinanganak noon Abril1,2003) na hindi katutubong salita ang wikang Hapon,na kasalukuyang pumapasok o naghahangad na pumasok sa high school at nangangailangan ng suporta sa pag-aaral ng wikang Hapon.(Bibigyan prioridad o uunahin ang mga naninirahang residente at ang mga nakapasok sa mga High School sa loob ng lungsod.) Ang layunin ng kursong ito ay turuan ang mga bata ng wikang Hapones sa kanilang pangangailangan sa paaralan ,upang makatapos ng kanilang pag aaral at magsikap na matamo ang kanilang hinahangad na karera.Hanggang 20 katao lamang,batay sa pangangailangan.

Kailan: Tuwing Linggo mula Enero 13 hanggang Marso 24 (14:00 – 16:00) (10 lessons; Walang klase sa Pebrero 10)
Saan: Nagoya International Center 3F Lecture Room 2
Bayad: 2,000 Yen para sa 10 lessons
Paraan ng Aplikasyon: Pumunta sa NIC 4F Exhibition Room 3 sa Enero 6 Linggo sa pagitan ng 14:00 at 14:30. May panayam ang aplikante ayon sa pagkakasunod sunod matapos makumpleto ang mga pamamaraan ng aplikasyon.
Application forms at impormasyon ay makikita sa NIC 3F pamphlet box area o sa NIC website at www.nic-nagoya.or.jp .
Para sa karagdagan detalye : Tumawag sa NIC Exchange and Cooperation Division sa telepono 052-581-5689