NIC Japanese Class para sa mga istudyante na nasa High School (NIC高校生向け日本語教室)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

NIC Japanese Class para sa mga istudyante na nasa High School
(「NIC高校生向け日本語教室」)

Para sa mga kabataan (na ipinanganak noon Abril1,2003) na hindi katutubong salita ang wikang Hapon,na kasalukuyang pumapasok o naghahangad na pumasok sa high school at nangangailangan ng suporta sa pag-aaral ng wikang Hapon.(Bibigyan prioridad o uunahin ang mga naninirahang residente at ang mga nakapasok sa mga High School sa loob ng lungsod.) Ang layunin ng kursong ito ay turuan ang mga bata ng wikang Hapones sa kanilang pangangailangan sa paaralan ,upang makatapos ng kanilang pag aaral at magsikap na matamo ang kanilang hinahangad na karera.Hanggang 20 katao lamang,batay sa pangangailangan.

Kailan: Tuwing Linggo mula Enero 13 hanggang Marso 24 (14:00 – 16:00) (10 lessons; Walang klase sa Pebrero 10)
Saan: Nagoya International Center 3F Lecture Room 2
Bayad: 2,000 Yen para sa 10 lessons
Paraan ng Aplikasyon: Pumunta sa NIC 4F Exhibition Room 3 sa Enero 6 Linggo sa pagitan ng 14:00 at 14:30. May panayam ang aplikante ayon sa pagkakasunod sunod matapos makumpleto ang mga pamamaraan ng aplikasyon.
Application forms at impormasyon ay makikita sa NIC 3F pamphlet box area o sa NIC website at www.nic-nagoya.or.jp .
Para sa karagdagan detalye : Tumawag sa NIC Exchange and Cooperation Division sa telepono 052-581-5689

Latest Topics

Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Kakutei shinkoku ay ang pagdedeklara ng kabuuang kinita at buwis batay sa halaga nito mula January 1 hanggang [詳細はこちら]


Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

★Natapos na ang tanggapan.★ Kailan: Pebrero 17, 2019 (Linggo) 1:00 ~ 4:30 p.m. Saan: Nagoya International Center [詳細はこちら]


NIC Libreng Konsultasyon para sa mga Banyagang mamamayan ukol sa Income tax (「外国人のための税理士による無料税務相談」

NIC Libreng Konsultasyon para sa mga Banyagang mamamayan ukol sa Income tax (「外国人のための税理士による無料税務相談」

Magsasagawa ng libreng konsultasyon pang publiko ang sertipikadong tagatuos ng Nagoya at kabilang dito ang Nagoya [詳細はこちら]



Emergency Medical Care sa Holiday・Night・End/beginning of the year (救急医療)

Emergency Medical Care sa Holiday・Night・End/beginning of the year (救急医療)

Makipag-ugnayan sa Aichi Emergency Medical Information Center(☎ 263-1133)kung may mga katanungan ukol sa mga [詳細はこちら]