NIC Japanese Class para sa mga istudyante na nasa High School (NIC高校生向け日本語教室)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

NIC Nihonggo Class para sa mga Kabataan na High School
NIC高校生日本語教室

Para sa mga batang non-native speakers (ipinanganak bago April 1, 2004) na kasalukuyang nag-aaral o nagnanais makapasok sa high school at nangangailangan ng suporta sa wikang Nihongo (bibigyang prayoridad ang mga naninirahan at nag-aaral sa lungsod ng Nagoya). Ang layunin ng classroom na ito ay upang matulungan ang mga mag-aaral na matutunan ang Nihongo na kinakailangan sa kanilang pag-aaral, upang sila ay makatapos at makasulong sa kanilang career. Ito ay bukas para sa 20 katao na ibabatay sa lebel ng kanilang mga pangangailangan.

Kailan: Tuwing Linggo mula Mayo 19 hanggang Hulyo 21, 2019 (2:00-4:00; 10 lessons)
Saan: Nagoya International Center, 3F, Lecture Room 2
Babayaran: 2,000 Yen (para sa 10 lessons)
Paraan ng aplikasyon: Magpunta sa NIC, 4F, Exhibition Room 3 sa Mayo 12, Linggo, sa pagitan ng alas-2:00-2:30 ng hapon. Pagkatapos ng pagkumpleto ng aplikasyon ay may interview. (Kung hindi makukumpleto ang bilang ng mag-aaral ay muling tatanggap ng aplikasyon. Makipag-ugnayan sa NIC Exchange and Cooperation Division para sa mga katanungan hinggil sa aplikasyon pagkatapos ng Mayo 19.)
Makikita ang mga application forms sa NIC 3F pamphlet box area. O kaya naman ay sa NIC website na www.nic-nagoya.or.jp .
Para sa detalye: Makipag-ugnayan sa NIC Exchange and Cooperation Division sa numerong 052-581-5689

Latest Topics


Events

Events

35th International Philippine Festival in Nagoya (第35回名古屋国際フィリピンフェスティバル) [詳細はこちら]


Pamumuhay ng Dayuhan Q&A (外国人暮らしのQ&A)

Pamumuhay ng Dayuhan Q&A (外国人暮らしのQ&A)

 Nag-iisip akong lumipat at umupa sa ibang lungsod ngunit may nakapagsabi sa akin na kailangan ko ng pangsariling [詳細はこちら]


NIC Book Recycling Bazaar (NIC 本のリサイクルバザー)

NIC Book Recycling Bazaar (NIC 本のリサイクルバザー)

Kailan: Hunyo 2, 2019 Linggo (13:00 – 15:00) Saan: Nagoya International Center 5F Conference Room 1 [詳細はこちら]


Serbisyo sa araw ng Linggo sa iba`t-ibang Wards at sangay nito sa Nagoya(区役所・支所の日曜窓口 )

Serbisyo sa araw ng Linggo sa iba`t-ibang Wards at sangay nito sa Nagoya(区役所・支所の日曜窓口 )

Upang mabigyan ng mas maayos na serbisyo ang mga residente, may araw ng linggo na bukas ang munisipyo ng bawat ward at [詳細はこちら]