Emergency Medical Care sa Holiday・Night・End/beginning of the year (救急医療)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

image_clinics_f

Makipag-ugnayan sa Aichi Emergency Medical Information Center(☎ 263-1133)kung may mga katanungan ukol sa mga Medical Institutions bukod sa mga nakatala sa ibaba.
Maaari ring maghanap ng mga Medical Facilities sa homepage ng Center (http://www.qq.pref.aichi.jp/.)emergency med info_fi