Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku)
「確定申告」

Ang Kakutei shinkoku ay ang pagdedeklara ng kabuuang kinita at buwis batay sa halaga nito mula January 1 hanggang December 31 ng nakaraang taon,
Kasama sa mga dapat mag-deklara nito ay ang mga may sariling negosyo, mga nagtatrabaho sa bansa subalit hindi nagsagawa ng year-end adjustment (nenmatsu chousei年末調整), nagtatrabaho ng higit pa sa 2 o mas marami pang kumpanya (halimbawa nito ay ang language teacher na nagtuturo sa iba`t-ibang paaralan), at iba pa. Ang mga taong nag-resign at hindi pa muling nagtrabaho ay obligado ring mag-deklara nito.
Karamihan ng mga nagtatrabaho ay hindi na kinakailangan magsagawa ng Kakutei Shinkoku dahil sa ito ay isinasagawa na sa year-end adjustment sa kumpanya kung saan nagtatrabaho ang isang empleyado. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang National Tax Agency website (http://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/12018.htm).
Ingatan ang matatanggap na Income Tax Withholding Statement (or gensen chōshū hyō源泉徴収票; papel na sinlaki ng postcard) dahil ito ay kakailanganin sa deklarasyon.
Gayundin naman, kung gumastos ng mahigit 100,000 yen sa pagpapagamot ng nakaraang taon ay maaari ring makatanggap ng refund mula sa buwis kung makukumpleto ang aplikasyon nito.
Ang kailangang ideklara ay ang kinita mula January 1 hanggang decmeber 31 ng taong 2018 o Heisei 30. Ang durasyon ng aplikasyon ng final tax declaration ay mula February 18, Lunes hanggang Marso 15, Biyernes.

Mga kakailanganin:
Kung nais ninyong dumalo sa isa sa mga NIC Free Personal Income Tax Consultations (tiyakin sa pahina 3 ang detalye) o kinakailangang magsagawa ng Kakutei Shinkoku, ihanda ang mga dokumentong nakasaad sa ibaba.
1. Income Tax Withholding Statement (gensen chōshū hyō源泉徴収票) at iba pang dokumentong nagsasad ng anumang withheld tax
2. Resident Card (zairyū kādo在留カード ) o Passport
3. Bank account passbook (tsūchō通帳)
4. Name Seal (inkan印鑑)
5. Para sa mga nagnanais mag-apply ng deduction sa buwis para sa mga dependent na nakatira sa labas ng bansang Japan, ( tiyakin ang detalye sa Applying for a Tax Exemption for Dependents who are Non-resident Relatives sa http://www.nic-nagoya.or.jp/en/e/archives/18097):
• Dokumentong makakapagpatunay ng kaugnayan sa inyong dependent (birth / marriage certificate, atbp.)
• Resibo ng remittance o pagpapadala ng suportang pinansiyal (transfer slips etc.)
6. Para sa mga nagnanais mag-aaply ng deduction para sa gastusing medikal, kinakailangan ipakita ang resibo mula sa institusyong medikal kung saan kayo nagpagamot.
7. Ang miyembro ng National Health Insurance o Social Insurance ay kinakailangang magpakita ng katunayan ng naging pagbabayad.
8. Para sa mga bumili ng bahay sa pamamagitan ng loan, humingi ng Home Loan Year-end Balance Certificate (jūtaku rōn nenmatsu zandaka shōmeisho住宅ローン年末残高証明書) sa banko na nag-asikaso ng inyong loan.

Latest Topics

NIC Nihonggo Class para sa mga Bata (「NIC子ども日本語教室」)

NIC Nihonggo Class para sa mga Bata (「NIC子ども日本語教室」)

Paraan ng aplikasyon: Magpunta sa NIC, 4F, Exhibition Room 3 sa Mayo 12, Linggo 2019, sa pagitan ng alas-9:45-10:15 ng [詳細はこちら]


NIC Japanese Class para sa mga istudyante na nasa High School (NIC高校生向け日本語教室)

NIC Japanese Class para sa mga istudyante na nasa High School (NIC高校生向け日本語教室)

Paraan ng aplikasyon: Magpunta sa NIC, 4F, Exhibition Room 3 sa Mayo 12, Linggo, sa pagitan ng alas-2:00-2:30 ng hapon. [詳細はこちら]


NIC Nihonggo Class para sa Mga Matanda (NIC日本語の会)

NIC Nihonggo Class para sa Mga Matanda (NIC日本語の会)

Paraan ng aplikasyon: Magpunta sa NIC, 5F, Conference Room 1 sa Mayo 12, Linggo, sa pagitan ng alas-11:00-11:30 ng umaga [詳細はこちら]


Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Kakutei shinkoku ay ang pagdedeklara ng kabuuang kinita at buwis batay sa halaga nito mula January 1 hanggang [詳細はこちら]


Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

★Natapos na ang tanggapan.★ Kailan: Pebrero 17, 2019 (Linggo) 1:00 ~ 4:30 p.m. Saan: Nagoya International Center [詳細はこちら]