Ang Health Consultation para sa mga banyagang residente (外国人健康相談会)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

Ang layunin ng komprehensibong konsultasyon na isasagawa sa tulong ng MICA (Medical Information Aichi) ay ang matulungan ang mga banyagang residente na makapagpakonsulta hinggil sa kanilang kalusugan nang hindi nahihirapan dahil sa wika at kultura, sa pamamagitan ng maagang pagtuklas sa karamdaman, prebensiyon at pagbibigay impormasyon hinggil sa sistemang medikal ng bansa. Mayroong interpreter sa Ingles, Portuges, Espanyol, Intsik at Vietnamese.
Ito ay binuo sa pagtutulungan ng Nagoya City Health and Welfare Bureau, Nagoya International Center at Medical Information Center Aichi. Mayroong libreng konsultasyon, tuberculosis testing, konsultasyon sa midwife, information corner hinggil sa HIV testing at one-coin cancer testing, gayundin naman ng National Health Insurance system.

Kailan: Mayo 19, 2019 Linggo, (1:30 P.M.- 4:00P.M.)
Saan: Nagoya International Center, 5F, Conference Room 1
Babayaran: Walang bayad
Para sa mga katanungan: NIC Information Counter, sa numerong 052-581-0100

Latest Topics


Events

Events

35th International Philippine Festival in Nagoya (第35回名古屋国際フィリピンフェスティバル) [詳細はこちら]


Pamumuhay ng Dayuhan Q&A (外国人暮らしのQ&A)

Pamumuhay ng Dayuhan Q&A (外国人暮らしのQ&A)

 Nag-iisip akong lumipat at umupa sa ibang lungsod ngunit may nakapagsabi sa akin na kailangan ko ng pangsariling [詳細はこちら]


NIC Book Recycling Bazaar (NIC 本のリサイクルバザー)

NIC Book Recycling Bazaar (NIC 本のリサイクルバザー)

Kailan: Hunyo 2, 2019 Linggo (13:00 – 15:00) Saan: Nagoya International Center 5F Conference Room 1 [詳細はこちら]


Serbisyo sa araw ng Linggo sa iba`t-ibang Wards at sangay nito sa Nagoya(区役所・支所の日曜窓口 )

Serbisyo sa araw ng Linggo sa iba`t-ibang Wards at sangay nito sa Nagoya(区役所・支所の日曜窓口 )

Upang mabigyan ng mas maayos na serbisyo ang mga residente, may araw ng linggo na bukas ang munisipyo ng bawat ward at [詳細はこちら]