Pamumuhay ng Dayuhan Q&A (外国人暮らしのQ&A)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

Q.

Kadarating ko lamang sa Japan at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang empleyado ng kompanyang hapon. Ako ay pansamantalang naninirahan sa isang paupahang apartment at nagtungo na rin sa malapit na lokal na munisipyo para kompletuhin ang aking resident registration. Nag-iisip akong lumipat at umupa sa ibang lungsod ngunit may nakapagsabi sa akin na kailangan ko ng pangsariling seal(jitsuin / 実印) para sa proseso ng pagrerenta. Ano ang dapat kong gawin? Mayroon pa ba akong dapat gawin sa paglilipat?

 

A.

Dahil nakompleto mo na ang iyong resident registration, maaari ka na rin magparehistro ng pangsariling seal (inkan tōroku / 印鑑登録) sa lokal na tanggapan ng munisipyo kung saan ka nakarehistro bilang isang residente. Ang seal na iyong nirehistro ay tinutukoy bilang jitsuin (実印) Mayroong mga regulasyon tungkol sa detalye ng isang seal na maaaring mairehistro bilang jitsuin ng isang magmamay-ari, at may ilang mga seal na hindi maaaring mairehistro. Kinakailangan mo rin na magbigay ng iba pang dokumento na nagpapatunay ng iyong pagkakakilanlan (tulad ng Residence Card [zairyū kādo / 在留カード]) Para sa iba pang detalye , maaari lamang na kumontak sa seksyon ng iyong lokal na tanggapan sa munisipyo na may pananagutan sa pagrerehistro ng pangsariling seal.
Sa paglilipat sa ibang lugar, kinakailangang mag-sumite ng notification of moving out (tenshutsu todoke / 転出届) sa lokal na tanggapan ng munisipyo kung saan ka kasalukuyang nakarehistro at makukuha mo ang certification of moving out (tenshutsu shōmeisho / 転出証明書). At sa araw rin na iyon ay kailangan mong ipakansela ang rehistro ng pangsariling seal. Ang susunod, kailangan mong pumunta sa munisipyo na kung saan ka nakatira at ipapasa mo ang notification of moving in (tennyū todoke / 転入届), kalakip ang tenshutsu shōmeisho. Mayroon pang ibang mga dokumento na kailangan, kung kaya’t makipag-ugnayan sa inyong kalapit na munisipyo. Ang notification of moving in (tennyū todoke / 転入届), ay kailangan isagawa sa loob ng 14 na araw pagkatapos makalipat. At kung sa tingin ninyo ay kailangan ninyo ng isang seal sa hinaharap, hangga’t maaga kailangan ninyo iparehistro din ito. Para sa iba pang impormasyon ukol sa proseso at iba pang dokumento, maaari lamang na makipag-ugnayan sa inyong malapit na lokal na tanggapan sa munisipyo.

Latest Topics


Events

Events

35th International Philippine Festival in Nagoya (第35回名古屋国際フィリピンフェスティバル) [詳細はこちら]


Pamumuhay ng Dayuhan Q&A (外国人暮らしのQ&A)

Pamumuhay ng Dayuhan Q&A (外国人暮らしのQ&A)

 Nag-iisip akong lumipat at umupa sa ibang lungsod ngunit may nakapagsabi sa akin na kailangan ko ng pangsariling [詳細はこちら]


NIC Book Recycling Bazaar (NIC 本のリサイクルバザー)

NIC Book Recycling Bazaar (NIC 本のリサイクルバザー)

Kailan: Hunyo 2, 2019 Linggo (13:00 – 15:00) Saan: Nagoya International Center 5F Conference Room 1 [詳細はこちら]


Serbisyo sa araw ng Linggo sa iba`t-ibang Wards at sangay nito sa Nagoya(区役所・支所の日曜窓口 )

Serbisyo sa araw ng Linggo sa iba`t-ibang Wards at sangay nito sa Nagoya(区役所・支所の日曜窓口 )

Upang mabigyan ng mas maayos na serbisyo ang mga residente, may araw ng linggo na bukas ang munisipyo ng bawat ward at [詳細はこちら]