Seishun ju-hachi (18) Kippu(青春18きっぷ)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

Kung inyong binabalak na mamasyal ngayon summer sa pamamagitan ng pag sakay sa tren,baka nais ninyong bumili ng Seishun ju-hachi(18) Kippu discount rail ticket.ang isang set na binubuo ng limang tiket ay maaaring gamitin ng isang tao lamang o mga grupo na naglalakbay ng sabay-sabay.ito ay maaaring gamitin sa lahat ng local at rapid JR trains sa buong Japan.hindi maaaring gamitin ito sa limited express train at sa shinkansen.maaaring maglakbay sa pinakamalayong lugar na inyong gusto.sumakay at tumigil saan maang estasyon ng tren sa inyong nais na oras sa isang araw gamit ang isang tiket.

  • Panahon ng sale: Hulyo 1 (Biyernes) hanggang Agosto 31 (Miyerkules)
  • Panahon maaaring gamitin: Hulyo 20 (Miyerkules) hanggang Setyembre 10 (Sabado)
  • Saan bibili: lahat ng major JR stations, travel centers at mga malaking tour company
  • Bayad sa Tiket: 11500 Yen para sa set ng limang tiket