Free Guided Tour of Nagoya (sa English) (AGGNガイドツアー)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

定期に開催しているガイドツアー

Ang Aichi Goodwill Guides Network (AGGN) ay mag-aalok ng 5 libreng English-speaking tours ng sightseeing spots sa Nagoya. Libre ang serbisyo ng mga guides, subalit ang entrance fees ay kinakailangang bayaran ng mga lalahok. Para sa karagdagang impormasyon at pagpapareserba, kontakin  ang  AGGN at guide-desk@aggn.jp o 0561-75-6977 (Tel & Fax)

■Tours sa Nagoya Castle: Magsisimula sa  East Gate ng Nagoya Castle tuwing Sabado sa oras na 13:30. Admisyon ay 500 Yen. Hindi kinakailangan magpa-reserba.

Ang pagpapareserba ay dapat gawin 4 na araw bago sa mga mga sumusunod na tours :

  • Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology: magsisimula sa museum reception kapag Sabado sa oras na 13:30. Admisyon (500 Yen).
  • Atsuta Jingu Shrine: Magsisimula sa Main (South) Gate of Atsuta Jingu tuwing Sabado, 13:30.
  • Osu Shopping Arcade: Magsisimula sa West Gate ng Osu-Kannon Temple tuwing Sabado, 12:50.
  • Arimatsu, kilalang lugar sa tie-dyeing (pagtitina) : Magsisimula sa Ticket Gate ng Arimatsu Station 有松 (Meitetsu Main Line) tuwing Sabado, 13:30. Admisyon (450 Yen).

 

- Paalala lang po na ang mga presyo, araw, oras at lokasyon ay maari pang magbago -

Latest Topics

Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Final Tax Declaration (Kakutei Shinkoku) 「確定申告」

Ang Kakutei shinkoku ay ang pagdedeklara ng kabuuang kinita at buwis batay sa halaga nito mula January 1 hanggang [詳細はこちら]


Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

Regional Internationalization Seminar 2018(地域の国際化セミナー2018)

★Natapos na ang tanggapan.★ Kailan: Pebrero 17, 2019 (Linggo) 1:00 ~ 4:30 p.m. Saan: Nagoya International Center [詳細はこちら]


NIC Libreng Konsultasyon para sa mga Banyagang mamamayan ukol sa Income tax (「外国人のための税理士による無料税務相談」

NIC Libreng Konsultasyon para sa mga Banyagang mamamayan ukol sa Income tax (「外国人のための税理士による無料税務相談」

Magsasagawa ng libreng konsultasyon pang publiko ang sertipikadong tagatuos ng Nagoya at kabilang dito ang Nagoya [詳細はこちら]Emergency Medical Care sa Holiday・Night・End/beginning of the year (救急医療)

Emergency Medical Care sa Holiday・Night・End/beginning of the year (救急医療)

Makipag-ugnayan sa Aichi Emergency Medical Information Center(☎ 263-1133)kung may mga katanungan ukol sa mga [詳細はこちら]