Free Guided Tour of Nagoya (sa English) (AGGNガイドツアー)

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

定期に開催しているガイドツアー

Ang Aichi Goodwill Guides Network (AGGN) ay mag-aalok ng 5 libreng English-speaking tours ng sightseeing spots sa Nagoya. Libre ang serbisyo ng mga guides, subalit ang entrance fees ay kinakailangang bayaran ng mga lalahok. Para sa karagdagang impormasyon at pagpapareserba, kontakin  ang  AGGN at guide-desk@aggn.jp o 0561-75-6977 (Tel & Fax)

■Tours sa Nagoya Castle: Magsisimula sa  East Gate ng Nagoya Castle tuwing Sabado sa oras na 13:30. Admisyon ay 500 Yen. Hindi kinakailangan magpa-reserba.

Ang pagpapareserba ay dapat gawin 4 na araw bago sa mga mga sumusunod na tours :

  • Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology: magsisimula sa museum reception kapag Sabado sa oras na 13:30. Admisyon (500 Yen).
  • Atsuta Jingu Shrine: Magsisimula sa Main (South) Gate of Atsuta Jingu tuwing Sabado, 13:30.
  • Osu Shopping Arcade: Magsisimula sa West Gate ng Osu-Kannon Temple tuwing Sabado, 12:50.
  • Arimatsu, kilalang lugar sa tie-dyeing (pagtitina) : Magsisimula sa Ticket Gate ng Arimatsu Station 有松 (Meitetsu Main Line) tuwing Sabado, 13:30. Admisyon (450 Yen).

 

- Paalala lang po na ang mga presyo, araw, oras at lokasyon ay maari pang magbago -