Impormasyon para sa mga Dayuhan

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

Paglilipat at Pagpasok sa ibang Lugar (転出 · 転入)

Kapag lumipat ka, dapat kang magsumite ng isang abiso ng paglilipat (転 出 届 / tenshutsu-todoke) sa lokal na pamahalaan sa opisina ng iyong nakaraang tinitirhan bago lumipat (hindi kailangan kapag maglilipat sa ibang ward ng Nagoya) mag sumite ng isang abiso sa paglipat (転 入 届 け / tennyū-todoke) sa tanggapan na humahawak ng residency sa iyong bagong lokasyon sa loob ng 14 araw.


Information Counter

Ang Information Counter ay makikita sa kaliwang bahagi ng pasukan sa Infomation Service Corner. Dito ang mga Hapon ay binibigyan ng impormasyon patungkol sa pagaaral sa ibang bansa, mga organisasyon sa pakikipagugnayang internasyonal, atbp.


Konsultasyon

Konsultasyong Legal at Konsultasyong Gobiyerno ng Lunsod


Internet Corner

Oras na bukas: 09:00 – 19:00 Nakalaang oras:  Pwedeng arkilahin ang mga computer ng 15 minuto. Maaring habaan ang paggamit ng tig-15 minuto kung walang ibang bisita na naghihintay gumamit ng computer. Upa: Computer ay 100 yen kada 15 minuto. Kung gustong mag-print: 10 yen kada pahina (black and white, A4 lamang), 50 yen kada […]


Pamphlet Boxes

Kamakailan ay dinamihan namin ang mga pamphlet boxes sa pasilyo malapit sa NIC Information Counter at gusto namin ipaalam sa mga grupo na kabilang sa internasyonal na pakikipagtulungan at pakikipagugnayan na nakabase sa Nagoya na itong mga pamphlet boxes ay pwede nilang magamit para maipalam nila sa lahat ang kanilang mga gawain.


Latest Topics


Events

Events

35th International Philippine Festival in Nagoya (第35回名古屋国際フィリピンフェスティバル) [詳細はこちら]


Pamumuhay ng Dayuhan Q&A (外国人暮らしのQ&A)

Pamumuhay ng Dayuhan Q&A (外国人暮らしのQ&A)

 Nag-iisip akong lumipat at umupa sa ibang lungsod ngunit may nakapagsabi sa akin na kailangan ko ng pangsariling [詳細はこちら]


NIC Book Recycling Bazaar (NIC 本のリサイクルバザー)

NIC Book Recycling Bazaar (NIC 本のリサイクルバザー)

Kailan: Hunyo 2, 2019 Linggo (13:00 – 15:00) Saan: Nagoya International Center 5F Conference Room 1 [詳細はこちら]


Serbisyo sa araw ng Linggo sa iba`t-ibang Wards at sangay nito sa Nagoya(区役所・支所の日曜窓口 )

Serbisyo sa araw ng Linggo sa iba`t-ibang Wards at sangay nito sa Nagoya(区役所・支所の日曜窓口 )

Upang mabigyan ng mas maayos na serbisyo ang mga residente, may araw ng linggo na bukas ang munisipyo ng bawat ward at [詳細はこちら]