Balita

Midori Multicultural Event (みどり多文化交流会)

Ang multicultural group ng Midori Ku ay inilunsad upang mapalalim ang relasyon [Read More]

Story Book Time Para sa mga Bata (外国語で楽しむ絵本の会)

Hali na at makibahagi sa saya sa Nagoya International Center 3F Library & [Read More]

Out & About

Ihahatid sa inyo ng NIC volunteer, OUT&ABOUT ang mga impormasyon ng concert, [Read More]

Makipag-alam

Filipino: Huwebes, Sabado, Linggo (13:00 – 17:00)
Sarado:Tuwing Lunes, Dis.. 29 - Enero. 3, at sa pangalawang Linggo ng Pebrero at Agosto.
- Makipag-alam

Tungkol sa NIC

Aklatan

RSS Disaster Information

★Disaster Prevention Manual
Base sa mga resulta ng survey na ginanap upang suriin ang kaalaman ng mga - Download!

Our Services

Story Book Time Para sa mga Bata (外国語で楽しむ絵本の会)

Hali na at makibahagi sa saya sa Nagoya International Center 3F Library & making sa mga banyagang mga boluntaryo habang sila ay pipili ng libro sa kanilang mga katutubong wika mula sa malawak na [Read More]

Libreng Income Tax Consultation (外国人のための無料税務相談)

Para sa mga dayuhang gustong kumunsulta ng tax return may libreng consultation na gaganapin sa Nagoya International Center. Ngunit limitado lamang ang mga tao para sa konsultasyon tumawag lamang po [Read More]

Seminar para sa mga dayuhan para sa paghahanda sa oras ng Kalamidad(防災サロン)

Ang pangunahing layunin ng seminar na ito ang pagtuturo at pagsasanay sa mga dayuhang residente ng paghahanda sa oras ng kalamidad sa pamamagitan ng madaling maintindihang Nihonggo. [Read More]

Around Nagoya

Pamimitas ng strawberry(いちご狩り)

Naririto na ang 「Pamimitas ng strawberry」! [Read More]

Flower Gardening Show 2015(フラワー・ガーデニング・ショー 2015 )

Pagkakataon para makipag-ugnayan sa mga bulaklak at mga halaman sa loob ng lungsod! May mga paligsahan na itatagumpay sa hardin mula sa pook na [Read More]

Paglalakad sa maagang tagsibol sa Linimo(リニモ早春ウォーキング)

Ito ay paglalakad sa gilid ng daan sa pook ng Linimo.Hindi na nyo kailangang magpareserba. [Read More]

Ski Resorts (スキー情報)

Panahon na naman ng ski! Ang mga sumusunod ay ilan sa mga resort na pede ninyong puntahan para mag-ski o mag-snowboard. Mangyari po na siyasatin muna [Read More]

Out & About

Out & About

Out & About

Ihahatid sa inyo ng NIC volunteer, OUT&ABOUT ang mga impormasyon ng concert, exhibition at iba pa [Read More]

Pamimitas ng strawberry(いちご狩り)

Pamimitas ng strawberry(いちご狩り)

Naririto na ang 「Pamimitas ng strawberry」! [Read More]

Mga Kaganapan sa Spring Break para sa mga Bata (春休み子どもイベント)

Mga Kaganapan sa Spring Break para sa mga Bata (春休み子どもイベント)

ang-Agham na Museo sa Nagoya ~ Eksibit na Pang-Agham ng mga Pangarap na [Read More]

Paglalakad sa maagang tagsibol sa Linimo(リニモ早春ウォーキング)

Paglalakad sa maagang tagsibol sa Linimo(リニモ早春ウォーキング)

Ito ay paglalakad sa gilid ng daan sa pook ng Linimo.Hindi na nyo kailangang [Read More]

Impormasyon para sa mga Dayuhan