Pakiusap na kooperasyon para sa paglikom ng Disaster Relief Fund para sa bansang Nepal

Dahil sa pangyayaring ito, nakikiisa ang Nagoya International Center sa paglikom ng pondo para makatulong sa mga nasalanta sa pamamagitan ng mga Donation Boxes simula ng Abril 28 (Martes) hanggang Hulyo 31 (Biyernes).
[Rread more]

Balita

School Guidance Seminar para sa Dayuhang mga Bata at kanilang Magulang (進路ガイダンス2015)

Sa araw na ito ay sama-sama nating pag-isipan ang bagong karerang tatahakin ng [Read More]

Story Book Time Para sa mga Bata (外国語で楽しむ絵本の会)

Hali na at makibahagi sa saya sa Nagoya International Center 3F Library & [Read More]

Makipag-alam

Filipino: Huwebes, Sabado, Linggo (13:00 – 17:00)
Sarado:Tuwing Lunes, Dis.. 29 - Enero. 3, at sa pangalawang Linggo ng Pebrero at Agosto.
- Makipag-alam

Tungkol sa NIC

Aklatan

RSS Disaster Information

★Disaster Prevention Manual
Base sa mga resulta ng survey na ginanap upang suriin ang kaalaman ng mga - Download!

Our Services

School Guidance Seminar para sa Dayuhang mga Bata at kanilang Magulang (進路ガイダンス2015)

Sa araw na ito ay sama-sama nating pag-isipan ang bagong karerang tatahakin ng ating mga anak pagkatapos ng Junior High School. [Read More]

Nagoya International Center Summer Nihongo Workshop para sa mga Bata(夏休み子ども日本語教室)

Tuturuuan ng mga boluntaryang guro ang mga bata ng wikang Hapones na kakailanganin nila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at sa kanilang pagpasok sa paaralan. [Read More]

Story Book Time Para sa mga Bata (外国語で楽しむ絵本の会)

Hali na at makibahagi sa saya sa Nagoya International Center 3F Library & making sa mga banyagang mga boluntaryo habang sila ay pipili ng libro sa kanilang mga katutubong wika mula sa malawak na [Read More]

Around Nagoya

Libreng Pangkalusugan at Dental na Konsultasyon para sa mga Dayuhan(外国人健康相談会)

Isasagawa ang libreng konsultasyon laan para sa mga dayuhan kung saan maaaring kumonsulta ng direkta sa Doktor o Dentista. May interpreter sa ibang [Read More]

Bulaklak na Wisteria(藤の花)

Masisilayan ang naggagandahang bulaklak ng Fuji na nagsisimula sa huling linggo ng Abril hanggang sa unang linggo ng Mayo. Masiyahan sa hitik na [Read More]

Pamimitas ng strawberry(いちご狩り)

Naririto na ang 「Pamimitas ng strawberry」! [Read More]

Out & About

Out & About

Out & About

Ihahatid sa inyo ng NIC volunteer, OUT&ABOUT ang mga impormasyon ng concert, exhibition at iba pa [Read More]

Bulaklak na Wisteria(藤の花)

Bulaklak na Wisteria(藤の花)

Masisilayan ang naggagandahang bulaklak ng Fuji na nagsisimula sa huling linggo [Read More]

Paglalakad sa Paligid ng Estasyon ng Subway ng Nagoya (駅ちかウォーキング)

Paglalakad sa Paligid ng Estasyon ng Subway ng Nagoya (駅ちかウォーキング)

Kursong Paglalakad sa paligid ng estasyon ng Nagoya subway [Read More]

Mga Kaganapan sa Spring Break para sa mga Bata (春休み子どもイベント)

Mga Kaganapan sa Spring Break para sa mga Bata (春休み子どもイベント)

ang-Agham na Museo sa Nagoya ~ Eksibit na Pang-Agham ng mga Pangarap na [Read More]

Impormasyon para sa mga Dayuhan