Pakiusap na kooperasyon para sa paglikom ng Disaster Relief Fund para sa bansang Nepal

Dahil sa pangyayaring ito, nakikiisa ang Nagoya International Center sa paglikom ng pondo para makatulong sa mga nasalanta sa pamamagitan ng mga Donation Boxes simula ng Abril 28 (Martes) hanggang Hulyo 31 (Biyernes).
[Rread more]

Balita

NIC Nihongo no Kai (NIC日本語の会)

Ang Nagoya International Center ay magsasagawa ng “NIC Nihongo no Kai” para [Read More]

NIC Japanese Class para sa mga Bata (子ども日本語教室)

Sa NIC ay mayroon ding Japanese classes para sa mga bata. Ituturo rito ang [Read More]

Libreng Pangkalusugan at Dental na Konsultasyon para sa mga Dayuhan(外国人健康相談会)

Isasagawa ang libreng konsultasyon laan para sa mga dayuhan kung saan maaaring [Read More]

Makipag-alam

Filipino: Huwebes, Sabado, Linggo (13:00 – 17:00)
Sarado:Tuwing Lunes, Dis.. 29 - Enero. 3, at sa pangalawang Linggo ng Pebrero at Agosto.
- Makipag-alam

Tungkol sa NIC

Aklatan

RSS Disaster Information

★Disaster Prevention Manual
Base sa mga resulta ng survey na ginanap upang suriin ang kaalaman ng mga - Download!

Our Services

NIC Nihongo no Kai (NIC日本語の会)

Ang Nagoya International Center ay magsasagawa ng “NIC Nihongo no Kai” para sa mga nasa hustong gulang na gustong matuto ng wikang Hapon. [Read More]

NIC Japanese Class para sa mga Bata (子ども日本語教室)

Sa NIC ay mayroon ding Japanese classes para sa mga bata. Ituturo rito ang wikang Japanese na magagamit sa paaralan at araw-araw na pamumuhay. Ang mga maaaring mag-apply ay mga batang mula unang taon [Read More]

Story Book Time Para sa mga Bata (外国語で楽しむ絵本の会)

Hali na at makibahagi sa saya sa Nagoya International Center 3F Library & making sa mga banyagang mga boluntaryo habang sila ay pipili ng libro sa kanilang mga katutubong wika mula sa malawak na [Read More]

Around Nagoya

Libreng Pangkalusugan at Dental na Konsultasyon para sa mga Dayuhan(外国人健康相談会)

Isasagawa ang libreng konsultasyon laan para sa mga dayuhan kung saan maaaring kumonsulta ng direkta sa Doktor o Dentista. May interpreter sa ibang [Read More]

Bulaklak na Wisteria(藤の花)

Masisilayan ang naggagandahang bulaklak ng Fuji na nagsisimula sa huling linggo ng Abril hanggang sa unang linggo ng Mayo. Masiyahan sa hitik na [Read More]

Pamimitas ng strawberry(いちご狩り)

Naririto na ang 「Pamimitas ng strawberry」! [Read More]

Out & About

Bulaklak na Wisteria(藤の花)

Bulaklak na Wisteria(藤の花)

Masisilayan ang naggagandahang bulaklak ng Fuji na nagsisimula sa huling linggo ng Abril hanggang sa unang linggo ng Mayo. Masiyahan sa hitik na pamumulaklak at kabanguhang dulot nito. [Read More]

Paglalakad sa Paligid ng Estasyon ng Subway ng Nagoya (駅ちかウォーキング)

Paglalakad sa Paligid ng Estasyon ng Subway ng Nagoya (駅ちかウォーキング)

Kursong Paglalakad sa paligid ng estasyon ng Nagoya subway [Read More]

Mga Kaganapan sa Spring Break para sa mga Bata (春休み子どもイベント)

Mga Kaganapan sa Spring Break para sa mga Bata (春休み子どもイベント)

ang-Agham na Museo sa Nagoya ~ Eksibit na Pang-Agham ng mga Pangarap na [Read More]

Pamimitas ng strawberry(いちご狩り)

Pamimitas ng strawberry(いちご狩り)

Naririto na ang 「Pamimitas ng strawberry」! [Read More]

Impormasyon para sa mga Dayuhan