Makipag-alam

Filipino: Huwebes, Sabado, Linggo (13:00 – 17:00)
Sarado:Tuwing Lunes, Dis.. 29 - Enero. 3, at sa pangalawang Linggo ng Pebrero at Agosto.
- Makipag-alam

Tungkol sa NIC

Aklatan

RSS Disaster Information

★Disaster Prevention Manual
Base sa mga resulta ng survey na ginanap upang suriin ang kaalaman ng mga - Download!

Our Services

Programa ng Pagbisita sa Paaralan para sa mga Batang Dayuhan at kanilang Magulang(外国人の子どもと保護者のための学校訪問プログラム)

Pag-uusapan ang ukol sa entrance exam at buhay estudyante. Ipapakita din kung papano isinasagawa ang mga klase. [Read More]

World Collaboration Festival 2014(ワールド・コラボ・フェスタ)~Tuklasin! Danasin ang napaka gandang exchange festival~

Magkakaroon po ng pagtatanghal sa entablado at mga booth mula sa magtitipong mga NPO, munisipyo at mahigit 90 asosasyon ng pampublikong ahensiya ang magtitipon sa Sakae, Lungsod ng Nagoya para sa [Read More]

Story Book Time Para sa mga Bata (外国語で楽しむ絵本の会)

Hali na at makibahagi sa saya sa Nagoya International Center 3F Library & making sa mga banyagang mga boluntaryo habang sila ay pipili ng libro sa kanilang mga katutubong wika mula sa malawak na [Read More]

Around Nagoya

Ang mga Dahon sa Panahon ng Taglagas Momijigari (紅葉狩り)

Momijigari o ang pagmamasid ng Kouyou (mapula at manilaw na dahon ng puno ng maple) sa panahon ng taglagas. 3 sikat na lugar sa paligid ng Nagoya [Read More]

LINIMO Autumn Walking (リニモ秋色ウォーキング)

Baybayin ang mga lugar na nasa gilid ng railway ng Linimo. Hindi na kailangang mag-palista at matutuloy pa din kahit na umulan. Hindi magagamit ang [Read More]

Nihon Gaishi Arena Ice Rink (日本ガイシアリーナアイスリンク)

Sa Nihon Arena Ice Rink ay kung saan ginaganap ang Figure skate Contest at Ice Hockey. Ito ay isang malaking Ice Rink kung kaya’t dito lagi [Read More]

Maglibang sa natural na kalikasan sa Taglagas.(秋の味覚を楽しもう)

Ang taglagas ay ang panahon kung saan masisiyahang makapamitas ng mga mikan o dalanghita. Nakasulat sa ibaba ang ilan sa mga hardin ng dalanghita sa [Read More]

Out & About

Ang mga Dahon sa Panahon ng Taglagas Momijigari (紅葉狩り)

Ang mga Dahon sa Panahon ng Taglagas Momijigari (紅葉狩り)

Momijigari o ang pagmamasid ng Kouyou (mapula at manilaw na dahon ng puno ng maple) sa panahon ng taglagas. 3 sikat na lugar sa paligid ng Nagoya ang aming ipapakilala kung kaya naman ipinapayong alaming mabuti kung saan ang magandang puntahan bago ito bisitahin . Siguradong maraming tao rito kapag katapusan ng Linggo. [Read More]

LINIMO Autumn Walking (リニモ秋色ウォーキング)

LINIMO Autumn Walking (リニモ秋色ウォーキング)

Baybayin ang mga lugar na nasa gilid ng railway ng Linimo. Hindi na kailangang [Read More]

Eksibit (展覧会)

Eksibit (展覧会)

Exhibit ng “Go Betweens” ~Mundo sa Paningin ng mga Bata~、Ganda ng [Read More]

Nihon Gaishi Arena Ice Rink (日本ガイシアリーナアイスリンク)

Nihon Gaishi Arena Ice Rink (日本ガイシアリーナアイスリンク)

Sa Nihon Arena Ice Rink ay kung saan ginaganap ang Figure skate Contest at Ice [Read More]

Impormasyon para sa mga Dayuhan