Makipag-alam

Filipino: Huwebes, Sabado, Linggo (13:00 – 17:00)
Sarado:Tuwing Lunes, Dis.. 29 - Enero. 3, at sa pangalawang Linggo ng Pebrero at Agosto.
- Makipag-alam

Tungkol sa NIC

Aklatan

RSS Disaster Information

★Disaster Prevention Manual
Base sa mga resulta ng survey na ginanap upang suriin ang kaalaman ng mga - Download!

Our Services

NIC Nihongo no Kai (NIC日本語の会)

Ang Nagoya International Center ay magsasagawa ng “NIC Nihongo no Kai” para sa mga nasa hustong gulang na gustong matuto ng wikang Hapon. [Read More]

NIC Japanese Class para sa mga Bata (子ども日本語教室)

Sa NIC ay mayroon ding Japanese classes para sa mga bata. Ituturo rito ang wikang Japanese na magagamit sa paaralan at araw-araw na pamumuhay. Ang mga maaaring mag-apply ay mga batang mula unang taon [Read More]

Pagsasama-sama para sa pandaigdigang (みなと国際交流のつどい)

Oras:Agosto 29, 2015 (Sabado) 3 pm~ 8pm ※Subalit maaaring magligpit na po ang mga tindera kapag naubusan na ng paninda. Lugar:Sa plaza sa harap ng Kyuban Danchi 1 Goutou magtitipon ☆Libre [Read More]

Around Nagoya

Ukol sa Pansamantalang benepisyong pang-kawanggawa/Bukod-tanging pansamantalang benepisyo para sa mga tahanang nagpapalaki ng mga anak (臨時給付金について)

Ukol sa Pansamantalang benepisyong pang-kawanggawa/Bukod-tanging pansamantalang benepisyo para sa mga tahanang nagpapalaki ng mga anak [Read More]

Nagoya Calendar ーMahalagang puntos para sa Photo Contest(フォトコンテスト)

Mahalagang puntos para sa Photo Contest ※Tema: Nagoya Memories [Read More]

Bulaklak na Wisteria(藤の花)

Masisilayan ang naggagandahang bulaklak ng Fuji na nagsisimula sa huling linggo ng Abril hanggang sa unang linggo ng Mayo. Masiyahan sa hitik na [Read More]

Out & About

Out & About

Out & About

Ihahatid sa inyo ng NIC volunteer, OUT&ABOUT ang mga impormasyon ng concert, exhibition at iba pa [Read More]

Bulaklak na Wisteria(藤の花)

Bulaklak na Wisteria(藤の花)

Masisilayan ang naggagandahang bulaklak ng Fuji na nagsisimula sa huling linggo [Read More]

Paglalakad sa Paligid ng Estasyon ng Subway ng Nagoya (駅ちかウォーキング)

Paglalakad sa Paligid ng Estasyon ng Subway ng Nagoya (駅ちかウォーキング)

Kursong Paglalakad sa paligid ng estasyon ng Nagoya subway [Read More]

Mga Kaganapan sa Spring Break para sa mga Bata (春休み子どもイベント)

Mga Kaganapan sa Spring Break para sa mga Bata (春休み子どもイベント)

ang-Agham na Museo sa Nagoya ~ Eksibit na Pang-Agham ng mga Pangarap na [Read More]

Impormasyon para sa mga Dayuhan