Makipag-alam

Filipino: Huwebes, Sabado, Linggo (13:00 – 17:00)
Sarado:Tuwing Lunes, Dis.. 29 - Enero. 3, at sa pangalawang Linggo ng Pebrero at Agosto.
- Makipag-alam

Tungkol sa NIC

Aklatan

RSS Disaster Information

★Disaster Prevention Manual
Base sa mga resulta ng survey na ginanap upang suriin ang kaalaman ng mga - Download!

Impormasyon at Konsultasyon para sa mga Dayuhan

Information Counter

Ang Information Counter ay makikita sa kaliwang bahagi ng pasukan sa Infomation Service Corner. Dito ang mga Hapon ay binibigyan ng impormasyon patungkol sa pagaaral sa ibang bansa, mga organisasyon [Read More]

Konsultasyon

Konsultasyong Legal at Konsultasyong Gobiyerno ng Lunsod [Read More]

Mga Kaganapan sa NIC

Story Book Time Para sa mga Bata (外国語で楽しむ絵本の会)

Hali na at makibahagi sa saya sa Nagoya International Center 3F Library & making sa mga banyagang mga boluntaryo habang sila ay pipili ng libro sa [Read More]

Midori Multicultural Event (みどり多文化交流会)

Kailan: Marso 13 (Linggo) 1:00~4:00 ng hapon Lugar: Nagoya Municipal Nanryo Elementary School Gym [Read More]

Mga Kaganapan o Ibento sa Lugar

February Festivals  (2月のまつり)

February Festivals  (2月のまつり)

The Takisanji Ogre Festival、Hinamatsuri ng Toba、Konomiya Hadaka Matsuri 、Seto O-Hina Meguri、Ishida School Ikebana Eksibisyon- Hina Matsuri、Agricultural Center- Ume Matsuri [Read More]

February Events 2016 (2月のイベント)

February Events 2016 (2月のイベント)

Toyota Home Rink、Piyesta ng mga Bulaklak [Read More]

Illumination sa Tag-lamig(冬のイルミネーション)

Illumination sa Tag-lamig(冬のイルミネーション)

Masiyahan sa paligid na napa-palamutian ng iba`t-ibang kulay ng ilaw sa panahon [Read More]

Ji-kabuki Espesyal na Kaganapan ng Marso (地歌舞伎 スペシャルプログラム3月公演)

Ji-kabuki Espesyal na Kaganapan ng Marso (地歌舞伎 スペシャルプログラム3月公演)

Ji-kabuki ay isang amateur na anyo ng Kabuki ginanap sa rural na bahagi ng [Read More]