Makipag-alam

Filipino: Huwebes, Sabado, Linggo (13:00 – 17:00)
Sarado:Tuwing Lunes, Dis.. 29 - Enero. 3, at sa pangalawang Linggo ng Pebrero at Agosto.
- Makipag-alam

Tungkol sa NIC

Aklatan

RSS Disaster Information

★Disaster Prevention Manual
Base sa mga resulta ng survey na ginanap upang suriin ang kaalaman ng mga - Download!

Our Services

NIC Japanese Class para sa mga Bata (子ども日本語教室)

Sa NIC ay mayroon ding Japanese classes para sa mga bata. Ituturo rito ang wikang Japanese na magagamit sa paaralan at araw-araw na pamumuhay. Ang mga maaaring mag-apply ay mga batang mula unang taon [Read More]

Suportang seminar para sa mga dayuhang mag-aaral (外国人留学生就職支援セミナー)

Magkakaroon ng seminar para sa mga dayuhang mag-aaral patungkol sa mga paraan ng pagpasok sa mga unibersidad at paghahanap ng trabaho sa Japan. [Read More]

NIC Nihongo no Kai (NIC日本語の会)

Ang Nagoya International Center ay magsasagawa ng “NIC Nihongo no Kai” para sa mga nasa hustong gulang na gustong matuto ng wikang Hapon. [Read More]

Programa ng Pagbisita sa Paaralan para sa mga Batang Dayuhan at kanilang Magulang(外国人の子どもと保護者のための学校訪問プログラム)

Pag-uusapan ang ukol sa entrance exam at buhay estudyante. Ipapakita din kung papano isinasagawa ang mga klase. [Read More]

Around Nagoya

Ang mga Dahon sa Panahon ng Taglagas Momijigari (紅葉狩り)

Momijigari o ang pagmamasid ng Kouyou (mapula at manilaw na dahon ng puno ng maple) sa panahon ng taglagas. 3 sikat na lugar sa paligid ng Nagoya [Read More]

LINIMO Autumn Walking (リニモ秋色ウォーキング)

Baybayin ang mga lugar na nasa gilid ng railway ng Linimo. Hindi na kailangang mag-palista at matutuloy pa din kahit na umulan. Hindi magagamit ang [Read More]

Nihon Gaishi Arena Ice Rink (日本ガイシアリーナアイスリンク)

Sa Nihon Arena Ice Rink ay kung saan ginaganap ang Figure skate Contest at Ice Hockey. Ito ay isang malaking Ice Rink kung kaya’t dito lagi [Read More]

Maglibang sa natural na kalikasan sa Taglagas.(秋の味覚を楽しもう)

Ang taglagas ay ang panahon kung saan masisiyahang makapamitas ng mga mikan o dalanghita. Nakasulat sa ibaba ang ilan sa mga hardin ng dalanghita sa [Read More]

Out & About

Out & About

Out & About

Ihahatid sa inyo ng NIC volunteer, OUT&ABOUT ang mga impormasyon ng concert, exhibition at iba pa [Read More]

Ang mga Dahon sa Panahon ng Taglagas Momijigari (紅葉狩り)

Ang mga Dahon sa Panahon ng Taglagas Momijigari (紅葉狩り)

Momijigari o ang pagmamasid ng Kouyou (mapula at manilaw na dahon ng puno ng [Read More]

LINIMO Autumn Walking (リニモ秋色ウォーキング)

LINIMO Autumn Walking (リニモ秋色ウォーキング)

Baybayin ang mga lugar na nasa gilid ng railway ng Linimo. Hindi na kailangang [Read More]

Eksibit (展覧会)

Eksibit (展覧会)

Exhibit ng “Go Betweens” ~Mundo sa Paningin ng mga Bata~、Ganda ng [Read More]

Impormasyon para sa mga Dayuhan