Makipag-alam

Filipino: Huwebes, Sabado, Linggo (13:00 – 17:00)
Sarado:Tuwing Lunes, Dis.. 29 - Enero. 3, at sa pangalawang Linggo ng Pebrero at Agosto.
- Makipag-alam

Tungkol sa NIC

Aklatan

RSS Disaster Information

★Disaster Prevention Manual
Base sa mga resulta ng survey na ginanap upang suriin ang kaalaman ng mga - Download!

Impormasyon at Konsultasyon para sa mga Dayuhan

Information Counter

Ang Information Counter ay makikita sa kaliwang bahagi ng pasukan sa Infomation Service Corner. Dito ang mga Hapon ay binibigyan ng impormasyon patungkol sa pagaaral sa ibang bansa, mga organisasyon [Read More]

Konsultasyon

Konsultasyong Legal at Konsultasyong Gobiyerno ng Lunsod [Read More]

Internet Corner

Oras na bukas: 09:00 – 19:00 Nakalaang oras:  Pwedeng arkilahin ang mga computer ng 15 minuto. Maaring habaan ang paggamit ng tig-15 minuto kung walang ibang bisita na naghihintay gumamit ng [Read More]

Mga Kaganapan o Ibento sa Lugar

Pagkalooban sa Bambang ng Nakagawa ARToC10(中川運河助成ARToC10)

Pagkalooban sa Bambang ng Nakagawa ARToC10(中川運河助成ARToC10)

Cinema Skhole 「Filmusic sa Bambang ng Nakagawa・Tag-init」、Fushiki Kei and Kida Ayumi – 「Nakagawa Bambang Video Archive Project」 [Read More]

Eksibisyon (展覧会)

Eksibisyon (展覧会)

Nagoya City Museum Special Exhibition: 28 taon pagtatago sa Kagubatan - Ang [Read More]

Ang ika-19 Nagoya Motor Show (第19 回 名古屋モーターショー)

Ang ika-19 Nagoya Motor Show (第19 回 名古屋モーターショー)

Nobyembre 20 Biyernes hanggang Nobyembre 23 Lunes, Port Messe Nagoya [Read More]

Ang mga Dahon sa Panahon ng Taglagas Momijigari (紅葉狩り)

Ang mga Dahon sa Panahon ng Taglagas Momijigari (紅葉狩り)

Momijigari o ang pagmamasid ng Kouyou (mapula at manilaw na dahon ng puno ng [Read More]