Makipag-alam

Filipino: Huwebes, Sabado, Linggo (13:00 – 17:00)
Sarado:Tuwing Lunes, Dis.. 29 - Enero. 3, at sa pangalawang Linggo ng Pebrero at Agosto.
- Makipag-alam

Tungkol sa NIC

Aklatan

RSS Disaster Information

★Disaster Prevention Manual
Base sa mga resulta ng survey na ginanap upang suriin ang kaalaman ng mga - Download!

Our Services

Information Counter

Ang Information Counter ay makikita sa kaliwang bahagi ng pasukan sa Infomation Service Corner. Dito ang mga Hapon ay binibigyan ng impormasyon patungkol sa pagaaral sa ibang bansa, mga organisasyon [Read More]

Konsultasyon

Konsultasyong Legal at Konsultasyong Gobiyerno ng Lunsod [Read More]

Internet Corner

Oras na bukas: 09:00 – 19:00 Nakalaang oras:  Pwedeng arkilahin ang mga computer ng 15 minuto. Maaring habaan ang paggamit ng tig-15 minuto kung walang ibang bisita na naghihintay gumamit ng [Read More]

Mga Kaganapan sa NIC

World Collaboration Festival 2015(ワールド・コラボ・フェスタ)

Araw: Oktubre 24,2014 (Sabado) 25 (Linggo) mula 10:00~18:00 Lugar: Sakae Oasis galaxy (Higashi-ku Higashi Sakura 1111) [Read More]

Nagoya Calendar ーMahalagang puntos para sa Photo Contest(フォトコンテスト)

Mahalagang puntos para sa Photo Contest ※Tema: Nagoya Memories [Read More]

Story Book Time Para sa mga Bata (外国語で楽しむ絵本の会)

Hali na at makibahagi sa saya sa Nagoya International Center 3F Library & making sa mga banyagang mga boluntaryo habang sila ay pipili ng libro sa [Read More]

NIC Nihongo no Kai (NIC日本語の会)

Ang Nagoya International Center ay magsasagawa ng “NIC Nihongo no Kai” para sa mga nasa hustong gulang na gustong matuto ng wikang Hapon. [Read More]

Mga Kaganapan o Ibento sa Lugar

The 61st Nagoya Festival (第61回名古屋まつり)

The 61st Nagoya Festival (第61回名古屋まつり)

Ito ang pinakamalaking piesta na gaganapin sa Nagoya nitong panahon. [Read More]

Mga Impormasyon Ukol sa Pamumuhay