Mga Paupahang Pasilidad

Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on FriendFeed
Share on LinkedIn

Mga Paupahang Pasilidad (貸し施設)

Sa Nagoya International Center ay mayroong mga pasilidad na tulad ng Annex Hall, Conference Room, Exhibition Room, Training Room at Tatami room na maaring ipahiram. (may bayad)