Thông tin về NIC


Buổi hướng dẫn, đăng ký tình nguyện viên ngôn ngữ khi xảy ra thảm họa <災害語学・語学ボランティア登録説明会>

Liên hệ: Chịu trách nhiệm tuyển dụng tình nguyện viên, Ban hợp tác – giao lưu, Trung tâm quốc tế Nagoya


Tình báo giao thông và giờ mở cưa

Từ ga nagoya(shinkansen toukaidori, tuyến JR toukaidouri , tuyến JR kansai, tuyến chính meitetsu, tuyến JRchyuou, tuyến kintetu, tuyến tàu ngầm thành phố higashiyama, tuyến ngầm thành phố sakuradouri , tuyến aoinami)đi bộ 7 phút.