Lớp tiếng Nhật dành cho trẻ em ngoại quốc (NIC子ども日本語教室)


名古屋国際センターでは 子供のための 日本語教室も 開きます。学校や 生活で 必要な 日本語を 教えます。 参加できるのは 小学校1年生~中学校3年生です。

Dành cho đối tượng trẻ em mà tiếng Nhật không phải là tiếng mẹ đẻ, được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 4 năm 2002 đến ngày 1 tháng 4 năm 2011. Lớp học nhận tối đa 50 em. Trường hợp số đơn đăng ký vượt quá mức dự định,lớp học sẽ chọn học viên dựa theo nhu cầu. Các em sẽ được học các kỹ năng tiếng Nhật cần thiết cho trường học và sinh hoạt.

  • Thời gian: 10 buổi học vào mỗi Chủ nhật  Từ 21 tháng 5 đến 23 tháng 7 (10:00 – 11:30)
  • Địa điểm:Trung tâm quốc tế Nagoya
  • Học phí : 1,000 Yên cho 10 buổi học
  • Cách đăng ký: Đến trực tiếp tại phòng học số 3, tầng 4 NIC vào Chủ nhật ngày 14 tháng 5 từ 9:45-10:15. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký, người nộp đơn sẽ được phỏng vấn. Người nộp đơn phải tham dự với cha mẹ, người giám hộ, hoặc người có trách nhiệm về phúc lợi (ví dụ như giáo viên, v.v…). Mẫu đơn đăng ký và thông tin có thể tìm thấy tại khu vực để tài liệu ở tầng 3 hoặc trang chủ của Trung tâm: www.nic-nagoya.or.jp.
  • Thông tin chi tiết: Vui lòng liên hệ Ban Giao lưu và Hợp tác, số điện thoại 052-581-5689.

 

★申込書ダウンロード(PDF)

 


 

Archives