Lớp tiếng Nhật dành cho trẻ em ngoại quốc (NIC子ども日本語教室)


Lớp tiếng Nhật dành cho trẻ em ngoại quốc (NIC子ども日本語教室)

Lớp học tiếng Nhật cho trẻ em NIC
NIC子ども日本語教室

Mở lớp tiếng Nhật dành cho đối tượng trẻ em (với tiếng Nhật không phải tiếng mẹ đẻ, tuổi từ 6 đến 15, sinh từ 2/4/2003 ~ 1/4/2012) cần hỗ trợ dạy tiếng Nhật cần thiết cho cuộc sống hàng ngày hoặc tại trường. Nhận tối đa 60 trẻ. Có xét tuyển.
Ngày giờ khai giảng: Ngày 13 tháng 1 ~ Ngày 24 tháng 3 Chủ Nhật mỗi tuần (nghỉ ngày 10 tháng 2) từ 10:00 đến 11:30

Địa điểm: Trung tâm Quốc tế Nagoya Tầng 3 Phòng nghiên cứu 1 và 2, Tầng 5 Phòng kiểu Nhật
Lệ phí: 1,000Yên (cho 10 lần học)
Cách đăng kí: 9:45~10:15 Ngày 6 tháng 1 (Chủ Nhật) Trung tâm Quốc tế Nagoya tầng 4 phòng triễn lãm số 3, sau khi tiếp nhận đăng kí xong sẽ phỏng vấn theo thứ tự (Cần phụ huynh hoặc người đưa trẻ đến để dự phỏng vấn cùng trẻ)
Đơn đăng kí có ở kệ thông tin tầng 3 Trung tâm Quốc tế Nagoya Hoặc có thể download tại website (www.nic-nagoya.or.jp)
Liên hệ: Phòng giao lưu hợp tác, Trung tâm Quốc tế Nagoya 052-581-5689 vol@nic-nagoya.or.jp

★申込書ダウンロード(PDF)

Archives