Lớp tiếng Nhật dành cho trẻ em ngoại quốc (NIC子ども日本語教室)


Lớp tiếng Nhật dành cho trẻ em ngoại quốc (NIC子ども日本語教室)

Lớp tiếng Nhật dành cho trẻ em tại NIC
NIC子ども日本語教室

Lớp học dành cho trẻ em không nói tiếng Nhật như tiếng mẹ đẻ ở độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi (được sinh ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2004 đến ngày 1 tháng 4 năm 2013). Lớp học tối đa 60 học sinh. Trong trường hợp số lượng học sinh đăng ký vượt quá số lượng dự định thì sẽ được lựa chọn dựa trên cơ sở nhu cầu học tập. Học sinh sẽ được học các kỹ năng tiếng Nhật cần thiết trong trường học và cuộc sống hàng ngày.

Thời gian: Chủ Nhật hàng tuần, từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 21 tháng 7
(10:00 – 11:30) (10 buổi)
Địa điểm: Trung tâm quốc tế Nagoya(NIC – 名古屋国際センター)
Học phí: 1,000 Yên cho 10 buổi học
Cách đăng ký: Đến trực tiếp tại Trung tâm quốc tế Nagoya (NIC), tầng 4, phòng triển lãm 3, vào ngày 12 tháng 5 (Chủ Nhật) từ 9:45 đến 10:15. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký, học sinh sẽ được phỏng vấn. Người đăng ký cần phải đến cùng với cha mẹ, người giám hộ hoặc người chịu trách nhiệm về phúc lợi (ví dụ: giáo viên, v.v…). Có thể tìm thấy Đơn đăng ký và Thông tin chi tiết tại khu vực quầy thông tin, tầng 3 NIC, hoặc tại trang Web www.nic-nagoya.or.jp.
Thông tin chi tiết: Vui lòng liên hệ với Ban Hợp tác và Trao đổi của NIC (052-581-5689)

★申込書ダウンロード(PDF)

Archives