Tư vấn về thuế miễn phí cho người nước ngoài (無料税務相談)


 

Tư vấn về thuế miễn phí cho người nước ngoài

Để chuẩn bị cho tờ khai thuế chúng tôi thực hiện tư vấn miễn phí cá nhân kèm phiên dịch, cung cấp thông tin về thuế cho đối tượng người nước ngoài đang sống tại khu vực này. Đồng tổ chức cùng là hiệp hội tư vấn thuế Nagoya.

※Liên quan về việc trao đổi, làm thủ tục về tờ khai thuế của trung tâm sẽ chỉ đáp ứng trong ngày thực hiện chương trình. Không tiếp nhận xin tư vấn hành chính thông thường. Ngoài ra, cũng không tiếp nhận xin tư vấn từ các chủ doanh nghiệp cá nhân.

 

Ngày tổ chức:

1. Tháng 2 ngày 17 (Chủ nhật) 10:00~­16:00 (ngoài giờ 12:00~13:00)

2. Tháng 2 ngày 9 (Thứ 7), ngày 16 (Thứ 7), ngày 23 (Thứ 7), ngày 24 (Chủ nhật),

Tháng 3 ngày 2 (Thứ 7), ngày 3 (Chủ nhật) 13:00~17:00

Địa điểm:

1. Phòng triển lãm – Tầng 4 Trung tâm Quốc tế Nagoya

2. Quầy thông tin dịch vụ – Tầng 3 Trung tâm Quốc tế Nagoya

Số người: 1. 30 người           2. 36 người

Lệ phí: Miễn phí

Đăng ký: Ngày 11 tháng 1 (Chủ nhật) từ 10:00, đến trực tiếp tại Trung tâm hoặc qua điện thoại(052-581-0100)tiếp nhận theo thứ tự đăng ký. Tuy nhiên ưu tiên cho người lần đầu tham gia.

Related Tags:

Archives