Salon Phòng Chống Thiên Tai (防災サロン)


bosai_salon_vt

 

Salon về phòng chống thảm họa
防災サロン

Salon dành cho người nước ngoài về phòng chống thảm họa. Thoải mái tham quan quanh các gian hàng về nhà vệ sinh di động, trò chơi karuta chủ đề phòng chống thảm họa, dùng thử đồ ăn liền, giới thiệu về túi đựng khẩn cấp,… Không cần đăng ký trước.
Có kèm phiên dịch. (Dự kiến) Tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Philippin.
Có quà về phòng chống hảm họa cho người tham gia.

Thời gian: Ngày 6 tháng 1 (Chủ nhật) 10:00 ~ 13:00
Địa điểm: Tầng 4 trung tâm Quốc tế Nagoya
Lệ phí: Miễn phí
Liên hệ: Ban giao lưu hợp tác Trung tâm Quốc tế Nagoya
Điện thoại (052-581-5689)
Email: seminar-vol@nic-nagoya.or.jp

 

Archives