Lớp học của NIC dành cho chương trình công dân toàn cầu CẦN BẠN (「NIC地球市民教室」外国人講師募集)


wcf_heho-500x271

Bạn có muốn giúp chúng tôi tạo ra một thành phố Nagoya mang tính quốc tế hơn? Là một phần của chương trình giáo dục hiểu biết về quốc tế, lớp học của NIC dành cho chương trình công dân toàn cầu đang tìm kiếm những người hướng dẫn ngoại quốc tới thăm các trường học và các tổ chức địa phương để giới thiệu về đất nước của họ. Ứng viên trúng tuyển phải có khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật và phải tham dự buổi phỏng vấn và huấn luyện vào thứ 7 ngày 22 tháng 4 (phỏng vấn từ 13:00; huấn luyện từ 14:00 – 16:00).

  • Tiền lương: 6.000 đến 8.000 Yên cho mỗi lần phụ thuộc vào địa điểm (đã bao gồm thuế thu nhập và chi phí đi lại).
  • Đơn đăng ký có thể tải về từ trang web của NIC, hoặc bạn có thể lấy đơn trực tiếp tại NIC.
  • Đơn đăng ký và liên hệ gửi đến Bộ phận Trao đổi & Hợp tác – Lớp dành cho chương trình công dân toàn cầu, cho đến 17:00 thứ Bảy ngày 15 tháng 4.
  • Điện thoại: 052-581-5691; Email: koryu@nic-nagoya.or.jp

 

 

Archives