Lớp học của NIC dành cho chương trình công dân toàn cầu CẦN BẠN (「NIC地球市民教室」外国人講師募集)


nagoya_chikyu_shimin_600

Bạn muốn giúp chúng tôi tạo ra một Nagoya mang tính quốc tế hơn ? Là một phần của chương trình giáo dục hiểu biết về quốc tế, lớp học của NIC dành cho chương trình công dân toàn cầu đang tìm kiếm những người hướng dẫn ngoại quốc tới thăm các trường học và các tổ chức địa phương và giới thiệu đất nước của họ. Ứng viên trúng tuyển phải có khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật để giới thiệu về đất nước của anh ấy/ cô ấy, đã cư trú tại Nhật Bản trong hơn một năm, và phải tham dự buổi phỏng vấn và huấn luyện vào thứ 7 ngày 24 tháng 9 (phỏng vấn từ 13:00; huấn luyện từ 14:00 – 16:00).

  • Tiền lương: 6.000 đến 8.000 Yên cho mỗi lần phụ thuộc vào địa điểm (đã bao gồm thuế thu nhập và chi phí đi lại).
  • Đơn đăng ký có thể tải về từ trang web của NIC, hoặc bạn có thể lấy đơn trực tiếp tại NIC.
  • Đơn đăng ký và liên hệ gửi đến Bộ phận Trao đổi & Hợp tác – Lớp dành cho chương trình công dân toàn cầu, cho đến 17:00 thứ Bảy ngày 17 tháng 9.
  • Điện thoại: 052-581-5691; Email: koryu@nic-nagoya.or.jp

 

Archives