Hướng dẫn đề phòng thiên tai (防災マニュアル)


Hướng dẫn đề phòng thiên tai:tiếng Nhật dễ hiểu
(防災マニュアル:やさしい日本語)

bosai_1_j

 

Tại NIC có chế tác và phát hành sách hướng dẫn phòng tránh thiên tai bằng tiếng Nhật dễ hiểu, tiếng Philipin, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc, Tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và tiếng Anh.
Thông tin chi tiết xem tại đây.

 

Hướng dẫn đề phòng thiên tai (tiếng Nhật dễ hiểu) 1

Hướng dẫn đề phòng thiên tai (tiếng Nhật dễ hiểu) 2

Hướng dẫn đề phòng thiên tai (tiếng Nhật dễ hiểu) 3

 

 

 

 

 

Archives