NIC Regional Seminar 2017: The Appeal of Nagoya – Utilizing our Diversity (地域の国際化セミナー2017「知っていますか、名古屋の魅力?~多様性を活かす街~」)


regional

Hiện tại có khoảng 70.000 người nước ngoài từ các nước khác nhau, các nền văn hóa và ngôn ngữ tại thành phố Nagoya. Do số lượng người nước ngoài tăng lên, sự tương tác giữa người cư trú nước ngoài của nhiều nền văn hóa và người dân Nhật Bản cũng sẽ tăng hơn nữa, và dự đoán rằng người nước ngoài và Nhật Bản sẽ làm việc cùng nhau để xây dựng các cộng đồng địa phương của họ . Với mục tiêu tạo ra “Nagoya, thành phố quốc tế”, nơi mà ai cũng có thể đóng một vai trò tích cực, hội thảo năm nay sẽ xem xét làm thế nào để làm cho Nagoya đa dạng hơn, thông qua các bài phát biểu và thảo luận nhóm.

  • Thơi gian: Sun. Ngày 29 tháng một (13:00-16:30)
  • Địa điểm: Trung tâm Quốc tế Nagoya, Sảnh phụ
  • Vé vào cửa: Miễn phí; hạn chế đến 150 sĩ số; yêu cầu đặt chỗ trước.
  • Đặt chỗ: Liên hệ Bộ phận giao dịch và hợp tác, điện thoại: 052-581-5689, E-mail: seminar-vol@nic-nagoya.or.jp, từ ngày 13 tháng 12 (từ 10:00)

 


 

 

 

Archives