Về tình hình ứng phó của thành phố Nagoya đối với 「Động đất xảy ra tại tỉnh Kumamoto năm Heisei 28 (2016)」


h28kumamoto_vt

Chúng tôi xin chân thành chia sẻ sự cảm thô。。ng và chia buồn đối với những nạn nhân của trận động đất đã xảy ra tại Kumamoto.

Chúng tôi xin báo cáo sơ bộ về tình hình ứng phó của thành phố Nagoya đối với trận động đất xảy ra tại Kumamoto năm Heisei 28 (2016).

 

<Tới những Mạnh thường quân mong muốn hỗ trợ, chi viện cho vùng bị thiên tai, nạn nhân động đất

◆Về những vật tư cứu trợ được gửi tới từ công ty, công dân thành phố

Hiện tại, thành phố Nagoya không tiến hành tiếp nhận vật tư cứu trợ được gửi tới từ công dân thành phố.

Về sau, trong trường hợp có thay đổi trong chính sách của thành phố, chúng tôi sẽ có thông báo lại.

 

◆Về việc quyên góp tiền viện trợ

Chúng tôi tiến hành quyên góp tiền viện trợ đối với những thiệt hại do động đất Kumamoto gây ra.

1 Thời gian quyên góp

Tới thứ 5 ngày 30 tháng 6 năm Heisei 28 (2016)

2 Tài khoản ngân hàng nhận quyên góp tiền viện trợ

Ngân hàng Yucho(ゆうちょ銀行)

Số tài khoản chuyển khoản bưu điện(郵便振替口座): 00950-2-174321

Danh nghĩa tên chủ tài khoản(口座名義)

: Tiền viện trợ động đất Kumamoto Hội quyên góp cộng đồng tỉnh Kumamoto. (Kumamoto Ken Kyoudou Bokinkai Kumamoto Jishin Gienkin.熊本県共同募金会熊本地震義援金)

*Lệ phí chuyển khoản tiến hành tại cửa sổ ngân hàng được miễn phí(ゆうちょ銀行).

Tiền quyên góp sẽ được gửi tới những nạn nhân động đất thông qua các cơ sở hành chính thành phố, thôn.

・Ngoài ra, việc quyên góp cũng được tiến hành tại các chi nhánh cơ sở hành chính, ủy ban nhân dân quận.

 

Archives