Vui đọc sách tranh bằng ngoại ngữ (外国語で楽しむ絵本の会)


ehon600-2012

Trung tâm tổ chức những buổi vui nghe – vui đọc sách tranh cùng với các tình nguyện viên người nước ngoài. Chắc hẳn bạn sẽ thấy thích thú với tranh vẽ hoặc cách sử dụng màu sắc trong các sách tranh truyện nước ngoài.

 • Thời gian:
  Ngày 25 tháng 6 (Chủ nhật) 14:00 – 14:30 (Tiếng Anh, Tiếng Trung)
  Ngày 9 tháng 7 (Chủ nhật) 14:00 – 14:30 (Tiếng Anh)
  Ngày 23 tháng 7 (Chủ nhật) 14:00 – 14:30 (Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha)
 • Địa điểm: Trung tâm quốc tế Nagoya – Thư viện – Tầng 3
 • Phí tham gia: Miễn phí
 • Đăng ký: Không cần đăng ký
 • Liên hệ: Ban Thông tin quan hệ công chúng ☎052-581-0100 ✉info@nic-nagoya.or.jp

 

 

Archives