Vui đọc sách tranh bằng ngoại ngữ (外国語で楽しむ絵本の会)


ehon600-2012

Hội vui đọc sách tranh bằng tiếng nước ngoài

(外国語で楽しむ絵本の会)

 

Tổ chức buổi kể chuyện sách tranh bằng tiếng nước ngoài bởi các tình nguyện viên nước ngoài. Tận hưởng sự thú vị dù chỉ xem hình minh họa và màu sắc được sử dụng trong sách tranh nước ngoài.

  • Ngày giờ
    Ngày 16 tháng 6(Thứ 7) 10:30~11:00 (tiếng Anh) Thư viện Nakamura(中村図書館)
    Ngày 24 tháng 6(Chủ nhật) 14:00~14:30(tiếng Anh・tiếng Trung)

Thư viện tầng 3 Trung tâm quốc tế Nagoya

  • Lệ phí tham giaMiễn phí
  • Đặt chỗKhông cần
  • Liên hệ: Ban thông tin quảng cáo ☎052-581-0100 ✉info@nic-nagoya.or.jp

 

 

 

Archives