Vui đọc sách tranh bằng ngoại ngữ (外国語で楽しむ絵本の会)


ehon600-2012

Trung tâm tổ chức những buổi vui nghe – vui đọc sách tranh cùng với các tình nguyện viên người nước ngoài. Chắc hẳn bạn sẽ thấy thích thú với tranh vẽ hoặc cách sử dụng màu sắc trong các sách tranh truyện nước ngoài.

 • Thời gian:
  Ngày 4 tháng 11 (thứ bảy) 14:00 – 14:30 (tiếng Anh) khai mạc tại thư viện Nakamura※
  Ngày 11 tháng 11 (thứ bảy) 14:00 – 14:30 (tiếng bồ đào nha) khai mạc tại thư viện Minato※
  Ngày 12 tháng 11 (chủ nhật) 14:00 – 14:30 (tiếng Anh)
  Ngày 26 tháng 11 (chủ nhật) 14:00 – 14:30 (Ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh)
 • Địa điểm: Trung tâm quốc tế Nagoya – Thư viện – Tầng 3
  ※  Ngày 4 tháng 11 tại thư viện Nakamura(中村区中村町字茶ノ木25)、
  ※  Ngày 11 tháng 11 được tiến hành tại thư viện Mitato(港区港楽1- 14-16)
 • Phí tham gia: Miễn phí
 • Đăng ký: Không cần đăng ký
 • Liên hệ: Ban Thông tin quan hệ công chúng ☎052-581-0100 ✉info@nic-nagoya.or.jp

 

Archives