Vui đọc sách tranh bằng ngoại ngữ (外国語で楽しむ絵本の会)


ehon600-2012

Hội đọc truyện tranh bằng tiếng nước ngoài
<外国語で楽しむ絵本の会>

Chúng tôi tổ chức hội nghe đọc truyện tranh nước ngoài từ các tình nguyện viên người ngoại quốc. Tham gia miễn phí. Không cần đăng ký trước.

Địa điểm: Thư viện tầng 3 – Trung tâm Quốc tế Nagoya
Thời gian:
Ngày 13 tháng 1 14:00 – 14:30 (Chủ nhật) (Tiếng Anh)
Ngày 27 tháng 1 14:00 – 14:30 (Chủ nhật) (Ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh)

 

 

 

 

Archives