Hội thảo thông tin và hướng dẫn đăng kí tham gia tình nguyện phiên dịch và tình nguyện viên phiên dịch trong trường hợp thiên tai (災害語学・語学ボランティア登録説明会)


saigai_vol

Nếu không may thiên tai xảy ra tại thành phố Nagoya, các tình nguyện viên ngôn ngữ sẽ có mặt tại các văn phòng quận và các trung tâm sơ tán tại các khu vực bị ảnh hưởng để giải thích thông tin cho những công dân người nước ngoài gặp khó khăn về tiếng Nhật cần sự giúp đỡ. Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành một tình nguyện viên ngôn ngữ được đăng ký tại Trung tâm quốc tế Nagoya, hãy tìm hiểu thêm về nội dung thông tin đăng ký và thời gian đăng ký.

• Tình nguyện viên ngôn ngữ Thiên tai

 • Các hoạt động tình nguyện: Để hỗ trợ cho những công dân người nước ngoài thường trú tại Nhật Bản, những người còn gặp khó khăn trong giao tiếp tiếng Nhật và những người gặp khó khăn trong việc tiếp cận với những thông tin cần thiết trong trường hợp xảy ra động đất hoặc những thiên tai nguy hiểm khác, các tình nguyện viên sẽ được phân bổ về tại các văn phòng quận và các trung tâm sơ tán để thông dịch, giải thích, thu thập và cung cấp thông tin. Vào những thời điểm khác, các tình nguyện viên sẽ thông dịch tại các sự kiện xúc tiến phòng ngừa thiên tai, tập huấn khẩn cấp, v..v.. cho những công dân người nước ngoài thường trú tại địa phương.
 • Tần suất hoạt động: Bất cứ lúc nào; Tùy theo yêu cầu của Trung tâm quốc tế Nagoya.
 • Yêu cầu: Phải trên 20 tuổi, ít nhất phải có khả năng đàm thoại hàng ngày bằng tiếng Nhật và một ngôn ngữ khác, và có sự quan tâm thực sự đến việc phòng ngừa thiên tai.

• Tình nguyện viên ngôn ngữ

 • Các hoạt động tình nguyện: Tình nguyện viên sẽ hỗ trợ thông dịch và dịch thuật trong trường hợp nơi mà các công dân người nước ngoài thường trú cần sự hỗ trợ về ngôn ngữ. Bao gồm thông dịch tại các trường mẫu giáo và tại các quầy phục vụ tại các văn phòng chính quyền địa phương; và dịch các bức thư và tài liệu ngắn (không bao gồm tài liệu chính thức)
 • Tần suất hoạt động: Bất cứ lúc nào; Tùy theo yêu cầu của Trung tâm quốc tế Nagoya.
 • Yêu cầu:
 • Tiếng Anh: Phải có ít nhất EIKEN Lớp Pre-1, hoặc điểm TOEIC là 750 hoặc tương đương hoặc cao hơn; Phải có thời gian rảnh vào các ngày trong tuần; Cũng phải có khả năng đăng ký làm Tình nguyện viên ngôn ngữ Thiên tai.
 • Ngôn ngữ khác: Phải có trình độ cao về tiếng Nhật và một ngôn ngữ khác.

 

 

 • Thời gian đăng ký:Chủ Nhật ngày 14/5., Thứ Sáu ngày 7/7., Chủ Nhật ngày 17/9., Thứ Sáu ngày 10/11.,Chủ Nhật ngày 14/1 (2018) (tất cả các ngày trên đều từ 15:00 – 16:00)
 • Địa điểm: Trung tâm quốc tế Nagoya
 • Hẹn trước: Vui lòng liên hệ với Ban Giao lưu và Hợp tác trước 17:00, trước ngày đăng ký.
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Ban Giao lưu và Hợp tác (Kawamura, Takahashi)
 • Số điện thoại: 052-581-5689
 • E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp

 

Archives