Hội thảo thông tin và hướng dẫn đăng kí tham gia tình nguyện phiên dịch và tình nguyện viên phiên dịch trong trường hợp thiên tai (災害語学・語学ボランティア登録説明会)


saigai_vol

Trong trường hợp thiên tai lớn xảy ra ở thành phố Nagoya, các tình nguyện viên phiên dịch sẽ phải có mặt ở ủy ban quận và trung tâm sơ tán ở những khu vực bị ảnh hưởng để phiên dịch cho những người nước ngoài không nói tiếng Nhật đang cần sự trợ giúp. Nếu bạn có mong muốn được trở thành tình nguyện viên phiên dịch chính thức của Trung Tâm, hãy đến với buổi hội thảo để nhận những thông tin về cách thức đăng kí.

 

● Tình nguyện viên phiên dịch trong trường hợp thiên tai

Các hoạt động tình nguyện: Để hỗ trợ những công dân nước ngoài gặp khó khăn về tiếng Nhật và những thông tin cần thiết về động đất và những thiên tai lớn khác, tình nguyện viên cần có mặt tại ủy ban quận và trung tâm sơ tán để phiên dịch và cung cấp thông tin.

Ngoài ra, các tình nguyện viên sẽ phiên dịch trong các hoạt động kêu gọi chuẩn bị ứng phó với thiên tai và luyện tập cấp cứu dành cho công dân nước ngoài.

Tần suất tham gia: Bất cứ khi nào nhận được thông báo từ Trung Tâm Quốc Tế Nagoya.

Yêu cầu đăng kí: Trên 20 tuổi, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật và các ngôn ngữ khác, và có hiểu biết về chuẩn bị cho thiên tai.

 

● Tình nguyện viên phiên dịch

Các hoạt động tình nguyện: Tình nguyện viên sẽ phiên dịch trong các trường hợp người dân quốc tế cần sự trợ giúp về ngôn ngữ, bao gồm phiên dịch tại các trường y tế và tại các quầy đón tiếp của ủy ban địa phương, phiên dịch các tài liệu và văn bản ngắn (không bao gồm các văn bản chính thức).

Tần suất tham gia: Bất cứ khi nào nhận được thông báo từ Trung Tâm Quốc Tế Nagoya.

Yêu cầu đăng kí:

Tiếng Anh: Cần có ít nhất bằng Eiken cấp Pre-1, hoặcTOEIC từ 750 điểm; có thời gian rảnh vào ngày thường; đồng thời phải có khả năng đăng kí làm tình nguyện viên phiên dịch trong trường hợp thiên tai.

Ngôn ngữ khác: Có khả năng tiếng Nhật tốt hoặc các ngôn ngữ khác.

 

 

  • Thời gian: ①Thứ Sáu ngày 8/7, ②Chủ Nhật ngày 18/9, ③Thứ Sáu ngày 4/11, ④Chủ Nhật ngày 15/1 (2017) (15:00 – 16:00 các buổi).
  • Địa điểm: Trung Tâm Quốc Tế Nagoya.
  • Đăng kí tham gia: Xin vui lòng liên lạc tới Phòng Giao Lưu và Hợp tác trước 17:00 trước ngày diễn ra buổi hội thảo bạn muốn tham gia.
  • Hỏi đáp thông tin tại: Phòng Giao Lưu và Hợp tác (Kawamura, Takahashi).
  • Điện thoại: 052-581-5689
  • E-mail: vol@nic-nagoya.or.jp

Archives