Tuyển tình nguyện viên đăng ký tại trung tâm quốc tế Nagoya (名古屋国際センター登録ボランティア募集)


Trung tâm Quốc tế Nagoya tham gia vào một loạt các chương trình liên quan đến trao đổi quốc tế, hợp tác quốc tế, và chung sống đa văn hóa. NIC đang tìm kiếm tình nguyện viên để hỗ trợ các hoạt động khác nhau của Trung tâm để giúp đỡ cộng đồng. Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành một tình nguyện viên của NIC, và muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng đi cùng đến với buổi hướng dẫn và đăng ký. Để biết chi tiết, xem tờ rơi hoặc truy cập vào trang web của NIC tại http://www.nic-nagoya.or.jp/japanese/nicnews/archives/12836

  • Thời gian: Thứ 7 ngày 21 Tháng 1 và Thứ 5 ngày 26 Tháng một
  • Thời hạn bảo lưu: Chủ Nhật 11 tháng 12 (từ 10:00) đến Chủ Nhật 15 tháng 1 (đến 17:00)
  • Liên hệ: Truy cập vào Division Exchange & Hợp tác trong người, hoặc điện thoại: 052-581-5689, hoặc E-mail: vol@nicnagoya.or.jp

Archives