Chúng ta không còn cần đục lỗ trên bình xịt sau khi sử dụng khi muốn xả chúng đi. (スプレー缶類排出時の穴あけは不要です。)


Chúng ta không còn cần đục lỗ trên bình xịt sau khi sử dụng khi muốn xả chúng đi.

Vậy, làm thế nào để xả bình xịt đã sử dụngspray-e1480409782982

  1. Chắc chắn rằng bình xịt đã dùng hết và rỗng.
  2. Không mở lỗ trên bình, hãy cho nó vào túi thu gom rác chỉ định hoặc túi trong suốt hoặc túi gần trong suốt cùng loại để chúng tôi có thể xác nhận những đồ vật có bên trong.
  3. Xả rác vào ngày thu gom rác cháy được như vật liệu nguy hiểm dễ cháy (giống như bật lửa dùng một lần), nhưng giữ lon tách từ rác cháy, để lại một khoảng cách giữa các túi rác cháy và đóng bao lon phun).
  4. Trộn bình xịt và rác không cháy được có thể gây cháy xe thu gom hoặc hỏa hoạn tại các cơ sở xử lý rác.
  5. Không xả bình xịt tại đại điểm thu gom rác tái chế.

Archives