Thông báo ngày thu gom một cách tiện lợi! (収集日を便利にお知らせ!)


Bạn sẽ không bao giờ quên ngày thu gom rác nữa khi sử dụng ứng dụng thu gom rác San’a-ru.

Ứng dụng không chỉ giúp bạn làm thế nào để phân loại rác mà còn cho bạn biết khi nào bạn có thể xả rác.

Cùng với tiếng Nhật, ứng dụng hỗ trợ bằng cả tiếng Anh, Trung quốc, Hàn quốc, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Philipin và tiếng Việt.

Hãy download ứng dụng qua Appstore hoặc Google Play thông qua mã QR.

3RQR-e1480384893611

 

 

 

 

App Store           Google Play


Archives