Midori Phường du lịch Hướng dẫn bản đồ giờ có sẵn trong tiếng Anh (緑区散策マップ (英語版) が完成!)


MidoriMap600x325

Bản đồ hướng dẫn du lịch tại quận Midori có những tính năng như ghi rõ các courses đi bộ cho khu vực tham quan chính trong quận Midori (Narumi, Arimatsu, Odaka và Okehazama), với lời giải thích ngắn gọn và hình ảnh đại diện nổi bật trong từng khu vực.

Bản đồ còn có phần giới thiệu về Trận chiến Okehazama nổi tiếng trong lịch sử Nhật Bản và có những thông tin về các nghề thủ công truyền thống của Arimatsu-Narumi như nhuộm Shibori, cũng như một hướng dẫn theo tháng của tháng lễ hội truyền thống.

Bạn có thể lấy một bản sao từ Văn phòng Phường Midori, Văn phòng Chi nhánh Tokushige, và các trung tâm thông tin du lịch khắp các thành phố Nagoya.

Liên hệ: Hội đồng Xúc tiến Du lịch Phường Midori (Văn phòng Xúc tiến hợp tác Cộng đồng Phường Midori)

Điện thoại: 052-625-3878 E-mail: a6253872@midori.city.nagoya.lg.jp (Nhật Bản)

Archives