Lớp tiếng Nhật NIC(NIC日本語の会)


Có tổng cộng 11 lớp học dành cho các khóa học về Hội thoại, Chữ Hiragana – Chữ Katakana, và Chữ Hán.

(Không nhận học sinh tiểu học và trung học. Ưu tiên người đang sống tại thành phố Nagoya.)

  • Khóa học: 11 buổi học vào Chủ nhật hàng tuần, từ 20 tháng 5 đến 29 tháng 7.
  • Đối tượng: Người nước ngoài (Không nhận học sinh tiểu học và trung học. Ưu tiên người đang sống tại thành phố Nagoya.)
  • Thời gian học: 10:00~11:30、12:00~13:30、14:00~15:30
  • Số lượng học viên: Từ 15 đến 20 người cho mỗi khóa học (Trường hợp vượt quá số lượng sẽ tiến hành bốc thăm)
  • Học phí: 2,500 Yên (11 buổi học. Chưa bao gồm phí tài liệu từ 500 Yên – 1,000 Yên)
  • Địa điểm: Trung tâm quốc tế Nagoya NIC (名古屋国際センター)
  • Cách đăng ký: Đăng ký trực tiếp vào Chủ nhật ngày 13 tháng 5 năm, từ 11:00~11:30. Tại phòng hội nghị số 1, tầng 5. Sau khi đăng ký trực tiếp, học viên được tiến hành phỏng vấn theo thứ tự. Thanh toán học phí từ 12:15 trở đi.
    Mẫu đơn đăng ký có thể tìm thấy tại khu vực để tài liệu ở tầng 3, hoặc Webside: http://www.nic-nagoya.or.jp/nihongonokai/
  • Liên hệ: Ban Giao lưu và Hợp tác. Số điện thoại 052-581-5689. Email: vol@nic-nagoya.or.jp

★ứng dụng hình thức

 


Archives