Lớp tiếng Nhật NIC(NIC日本語の会)


Lớp tiếng Nhật NIC
NIC日本語の会

Lớp học dành cho những người không nói tiếng Nhật như tiếng mẹ đẻ (bao gồm cả học sinh tiểu học và trung học). Tất cả các buổi học đều diễn ra bằng tiếng Nhật. Danh sách các khóa học với nội dung bao gồm từ hội thoại cơ bản đến chữ Hán, với tối đa 15-20 học viên cho mỗi khóa học. Ưu tiên cho học viên sinh sống tại thành phố Nagoya. Trong trường hợp số lượng đăng ký vượt quá số lượng dự kiến, việc chọn lựa sẽ được tiến hành bằng phương pháp rút thăm.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại trang Web: www.nic-nagoya.or.jp/nihongonokai/
Thời gian: Chủ Nhật hàng tuần, từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 28 tháng 7 (11 buổi)
Địa điểm: Trung tâm quốc tế Nagoya(NIC – 名古屋国際センター)
Học phí: 2,500 Yên cho 11 buổi học, và 500-1,000 Yên cho phí tài liệu tùy theo khóa học.
Cách đăng ký: Người đăng ký phải đến trực tiếp tại Trung tâm quốc tế Nagoya (NIC), tầng 5, phòng hội nghị 1 vào ngày 12 tháng 5 từ 11:00 đến 11:30 (Người đăng ký có thể đăng ký thêm lớp học từ 12:30). Sau khi làm thủ tục đăng ký, ứng viên sẽ được phỏng vấn. Việc thanh toán học phí được tiến hành từ 12:15.
Có thể tìm thấy Đơn đăng ký và Thông tin chi tiết tại khu vực quầy thông tin, tầng 3 NIC, hoặc tại trang Web www.nic-nagoya.or.jp/nihongonokai/
Thông tin chi tiết: Vui lòng liên hệ với Ban Hợp tác và Trao đổi của NIC (052-581-5689)

★ứng dụng hình thức

 


Archives